Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 25.02.2019 13:39

Zarząd PCC EXOL SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 z dnia 19.03.2019 r. na dzień 21.03.2019 r.

Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym nr 03/2019 z dnia 31.01.2019 r. pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 pkt 1) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Powrót