Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 19/2021 z dnia 06.08.2021 12:15

Zarząd PCC Rokita SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku z dnia 18 sierpnia 2021 r. na dzień 19 sierpnia 2021 r.
Pozostałe terminy opublikowane w raporcie nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. pozostają bez zmian.
Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Powrót