Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 19.08.2016

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu za I półrocze roku obrotowego 2016.

Pierwotny termin publikacji za I półrocze roku obrotowego 2016, wskazany przez Emitenta na 30 września 2016 r. w raporcie bieżącym nr 1/2016 z 21 stycznia 2016 r., zostaje przesunięty na 22 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.


Powrót