Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 11/2014 z dnia 18.11.2014

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17.11.2014 r. Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Marcina Markiewicza oraz powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Piotra Janowskiego.

Pan Piotr Janowski od kilku lat aktywnie uczestniczył w działalności Spółki z racji pełnionej dotychczas funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz również z uwagi na funkcje powierzone w innych spółkach Grupy Kapitałowej PCC Consumer Products („GK”), w skład której wchodzi Emitent. Pan Janowski m.in. pełnił i pełni funkcje Prezesa PCC Consumer Products S.A. (spółka dominująca w GK).

Z dniem 17.11.2014 r. Pan Janowski został odwołany ze składu Rady Nadzorczej Emitenta, co formalnie umożliwiło powołanie do składu Zarządu Emitenta.

Pan Piotr Janowski jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (kierunek: projektowanie procesów technologicznych) oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek: ekonomia i zarządzanie). Do czasu zaangażowania w spółkach GK zarządzał obszarami handlowymi i operacyjnymi w spółkach akcyjnych: Cersanit S.A, ArcelorMittal S.A. oraz Kronospan S.A.

Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu ASO organizowanego przez GPW


Powrót