Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 07.09.2016

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 07.09.2016 r. Rada Nadzorcza ustanowiła dwuosobowy skład Zarządu Spółki i powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Piotra Gembarę.

Pan Piotr Gembara od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Grupą PCC. Od blisko 30 lat aktywnie uczestniczy w działalności Spółek z Grupy PCC, pełniąc funkcje zarządcze i kierownicze, w tym również w PCC Autochem.

Pan Piotr Gembara jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego na Politechnice Wrocławskiej, studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie Rachunkowości oraz studiów podyplomowych Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Ma również zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu ASO organizowanego przez GPW


Powrót