Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 16.03.2016 01:00

List Zarządu
plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta
plik do pobrania

Raport roczny skonsolidowany za rok 2015
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita za rok 2015
plik do pobrania

Wybrane dane finansowe skonsolidowane
plik do pobrania


Powrót