Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 30.09.2014

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport półroczny za I półrocze 2014.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Raport okresowy za I półrocze 2014
plik do pobrania

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2014
plik do pobrania


Powrót