Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 22.08.2016

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport półroczny za I półrocze 2016.

PCC Autochem raport IH2016

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.


Powrót