Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 26.08.2015

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC Rokita za I półrocze 2015
plik do pobrania

Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita za I półrocze 2015
plik do pobrania

Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita za I półrocze 2015
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe
plik do pobrania


Powrót