Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 06.09.2017 17:15

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za I półrocze 2017
plik do pobrania

Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za I półrocze 2017
plik do pobrania

Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za I półrocze 2017
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe
plik do pobrania


Powrót