Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 28.08.2018 17:15

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za I półrocze 2018
plik do pobrania

Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za I półrocze 2018
plik do pobrania

Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za I półrocze 2018
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe
plik do pobrania


Powrót