Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 27.08.2020 17:33

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za I półrocze 2020
plik do pobrania

Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za I półrocze 2020
plik do pobrania

Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za I półrocze 2020
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe
plik do pobrania


Powrót