Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 30.06.2015

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (Spółka) przekazuje niniejszym raport roczny Spółki za rok 2014.

Podstawa prawna: § 11, ust. 1, pkt 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

List Zarządu

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014

Raport i opinia biegłego rewidenta 

Wybrane dane finansowe


Powrót