Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 07.03.2017 22:29

List Zarządu

plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC Rokita SA za rok 2016

plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

plik do pobrania

Wybrane dane finansowe jednostkowe

plik do pobrania


Powrót