Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 08.03.2018 22:07

List Zarządu

plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017

plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

plik do pobrania

Wybrane dane finansowe jednostkowe

plik do pobrania


Powrót