Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 01.01.1970

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za rok 2020

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2020

plik do pobrania

Sprawozdanie audytora z badania

plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe

plik do pobrania

Oświadczenie Zarządu ws. firmy audytorskiej

plik do pobrania

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu

plik do pobrania

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

plik do pobrania


Powrót