Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 21.03.2019 17:26

List Zarządu

plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za rok 2018

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2018

plik do pobrania

Sprawozdanie audytora

plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe

plik do pobrania

Informacja Zarządu ws. firmy audytorskiej

plik do pobrania

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu

plik do pobrania

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

plik do pobrania


Powrót