Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 08.03.2018 22:23

List Zarządu
plik do pobrania

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta
plik do pobrania

Wybrane dane finansowe skonsolidowane
plik do pobrania


Powrót