Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 19.03.2020 20:58

List Zarządu

plik do pobrania

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2019

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2019

plik do pobrania

Sprawozdanie audytora

plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

plik do pobrania

Informacja Zarządu ws. firmy audytorskiej

plik do pobrania

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu

plik do pobrania

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

plik do pobrania


Powrót