Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 10.03.2014

List do obligatariuszy

plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

plik do pobrania

Raport roczny jednostkowy za rok 2013

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC Rokita SA za rok 2013

plik do pobrania

Wybrane dane finansowe jednostkowe

plik do pobrania


Powrót