Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 18.03.2015

List Zarządu

plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

plik do pobrania

Raport roczny jednostkowy za rok 2014

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC Rokita SA za rok 2014

plik do pobrania

Wybrane dane finansowe jednostkowe

plik do pobrania


Powrót