Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 09.03.2017 23:34

List Zarządu

plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC EXOL SA za rok 2016

plik do pobrania

Wybrane dane finansowe

plik do pobrania

 


Powrót