Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 18.03.2016

List Zarządu

plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

plik do pobrania

Raport roczny jednostkowy za rok 2015

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC EXOL SA za rok 2015

plik do pobrania

Wybrane dane finansowe jednostkowe

plik do pobrania

 


Powrót