Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 18.03.2015

List Zarządu
plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta
plik do pobrania

Raport roczny skonsolidowany za rok 2014
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita za rok 2014
plik do pobrania

Wybrane dane finansowe skonsolidowane
plik do pobrania


Powrót