Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 09.03.2017 23:37

List Zarządu
plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta
plik do pobrania

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za rok 2016
plik do pobrania

Wybrane dane finansowe skonsolidowane
plik do pobrania


Powrót