Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 20.03.2014 11:42

List do akcjonariuszy
plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta
plik do pobrania

Raport roczny skonsolidowany za rok 2013
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za rok 2013
plik do pobrania

Wybrane dane finansowe skonsolidowane
plik do pobrania


Powrót