Struktura udziałów PCC Autochem Sp. z o.o.

Udziałowiec Liczba udziałów [szt.] Wartość nominalna [PLN] Udział [%]
PCC Rokita SA 8 797 4 398 500 100 %