• Rok
DataTreść
2017-01-25Raporty bieżący nr 2/2017 z dnia 2017-01-25

Zmiany w Zarządzie Spółki
2017-01-18Raporty bieżący nr 1/2017 z dnia 2017-01-18

Wyznaczenie ostatniego dnia notowań obligacji serii A
2016-09-07Raporty bieżący nr 7/2016 z dnia 2016-09-07

Zmiany w Zarządzie Spółki
2016-08-22Raporty bieżący nr 6/2016 z dnia 2016-08-22

Raport za I półrocze 2016
2016-08-19Raporty bieżący nr 5/2016 z dnia 2016-08-19

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
2016-05-10Raporty bieżący nr 4/2016 z dnia 2016-05-10

Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego
2016-03-24Raporty bieżący nr 3/2016 z dnia 2016-03-24

Raport Roczny 2015
2016-03-22Raporty bieżący nr 2/2016 z dnia 2016-03-22

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
2016-01-21Raporty bieżący nr 1/2016 z dnia 2016-01-21

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2015-01-29Raporty bieżący nr 1/2015 z dnia 2015-01-29

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 roku
2014-11-26Raporty bieżący nr 9/2014 z dnia 2014-11-26

Zmiana w strukturze właścicielskiej
2014-09-26Raporty bieżący nr 06/2014 z dnia 2014-09-26

Termin publikacji raportów okresowych w 2014 r.
2014-04-07Raporty bieżący nr 05/2014 z dnia 2014-04-07

Podjęcie Uchwały przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
2014-04-01Raporty bieżący nr 04/2014 z dnia 2014-04-01

Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na Catalyst
2014-03-19Raporty bieżący nr 03/2014 z dnia 2014-03-19

Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych obligacji serii A spółki PCC Autochem Sp. z o.o.
2014-03-18Raporty bieżący nr 02/2014 z dnia 2014-03-18

Zakończenie subskrypcji obligacji PCC Autochem Sp. z o.o.
2014-03-18Raporty bieżący nr 01/2014 z dnia 2014-03-18

Przydzielenie spółce PCC Autochem Sp. z o.o. dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji