Piotr Gembara Prezes Zarządu


Wykształcenie: Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczno-Energetyczny; studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w zakresie Rachunkowości oraz studia podyplomowe na Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu; zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa

Pan Piotr Gembara od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Grupą PCC. Od blisko 30 lat aktywnie uczestniczy w działalności Spółek z Grupy PCC, pełniąc funkcje zarządcze i kierownicze, w tym również w PCC Autochem.
Dariusz Tomanik Członek Zarządu


Wykształcenie: wyższe inżynierskie, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Pan Dariusz Tomanik od początku swojej 15-letniej kariery zawodowej związany jest ze spółkami Grupy PCC.
Od czerwca 2016 r. pracuje na stanowisku Menedżera Logistyki w spółce PCC Rokita SA.
Wcześniej pracował m.in. na stanowisku Analityka Biznesowego w spółce PCC IT S.A oraz Menedżera Logistyki w spółce PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.