Informacje finansowe

 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2015
  Przychody netto ze sprzedaży 133 727
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 821)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (7 087)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (7 202)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 014
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 384
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 319
  Przepływy pieniężne netto razem 5 051
  Stan na 31.12.2015
  Aktywa razem 105 397
  Aktywa trwałe 49 373
  Aktywa obrotowe 56 024
  Kapitał własny 6 705
  Kapitał zakładowy 19 273
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2014
  Przychody netto ze sprzedaży 147 814
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 945
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 684)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (2 957)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 294
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 229)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 402
  Przepływy pieniężne netto razem 5 467
  Stan na 31.12.2014
  Aktywa razem 108 974
  Aktywa trwałe 42 953
  Aktywa obrotowe 59 021
  Kapitał własny 7 957
  Kapitał zakładowy 12 273
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2013
  Przychody netto ze sprzedaży 149 808
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 606
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 544
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 507
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 487
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 687)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 829
  Przepływy pieniężne netto razem 629
  Stan na 31.12.2013
  Aktywa razem 82 673
  Aktywa trwałe 27 494
  Aktywa obrotowe 55 179
  Kapitał własny 11 421
  Kapitał zakładowy 12 273
 • Za rok zakończony 2012*
  Przychody netto ze sprzedaży 117 152 566
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 777 330
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 461 951
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 520 495
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 335 282
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 878 822
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 547 031
  Przepływy pieniężne netto razem 3 491
  Stan na 31.12.2012*
  Aktywa razem 43 193 323
  Aktywa trwałe 12 989 243
  Aktywa obrotowe 30 204 080
  Kapitał własny 12 618 906
  Kapitał zakładowy 6 243 100

   

   

   

Podstawowe wskaźniki finansowe

 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2014
  zysk netto/przychody ze sprzedaży -5,35%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2014
  aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 75,79%

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2014
  zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 91,53%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2014
  zysk netto/aktywa ogółem -6,83%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2014
  zysk netto/przychody ze sprzedaży -2,00%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2014
  aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 94,97%

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2014
  zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 89,95%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2014
  zysk netto/aktywa ogółem -2,90%
   
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2013
  zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,34%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2013
  aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 100,94%

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2013
  zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 81,18%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2013
  zysk netto/aktywa ogółem 0,61%
   
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2012
  zysk netto/przychody ze sprzedaży 3,01%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2012
  aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,06%

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2012
  zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 70,79%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2012
  zysk netto/aktywa ogółem 8,15%