Struktura udziałów PCC CP Kosmet Sp. z o.o.

Udziałowiec Liczba udziałów [szt.] Wartość nominalna [PLN] Udział [%]
PCC Consumer Products SA 468 656 23 432 800 100 %