Wiesław Klimkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Zdon

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marlena Matusiak

Sekretarz Rady Nadzorczej