• Rok
DataTreść
2016-12-28Raporty bieżący nr 3/2016 (ESPI) z dnia 2016-12-28

Wykluczenie obligacji serii C z obrotu
2016-12-09Raporty bieżący nr 2/2016 (ESPI) z dnia 2016-12-09

Zawieszenie obrotu obligacjami serii C
2016-12-08Raporty bieżący nr 1/2016 (ESPI) z dnia 2016-12-08

Przedterminowy wykup obligacji serii C
2016-08-26Raporty bieżący nr 12/2016 z dnia 2016-08-26

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2016
2016-08-24Raporty bieżący nr 11/2016 z dnia 2016-08-24

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
2016-06-28Raporty bieżący nr 10/2016 z dnia 2016-06-28

Zawarcie umowy pożyczki
2016-06-20Raporty bieżący nr 9/2016 z dnia 2016-06-20

Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego
2016-05-06Raporty bieżący nr 8/2016 z dnia 2016-05-06

Wykluczenie obligacji serii A i B z obrotu
2016-04-28Raporty bieżący nr 7/2016 z dnia 2016-04-28

Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok
2016-04-28Raporty bieżący nr 6/2016 z dnia 2016-04-28

Jednostkowy raport roczny za 2015 rok
2016-04-25Raporty bieżący nr 5/2016 z dnia 2016-04-25

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
2016-03-31Raporty bieżący nr 4/2016 z dnia 2016-03-31

Zawieszenie obrotu obligacjami serii A i B
2016-03-30Raporty bieżący nr 3/2016 z dnia 2016-03-30

Przedterminowy wykup obligacji serii A i obligacji serii B
2016-03-07Raporty bieżący nr 2/2016 z dnia 2016-03-07

Zmiany w Zarządzie
2016-01-25Raporty bieżący nr 1/2016 z dnia 2016-01-25

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2015-08-11Raporty bieżący nr 9/2015 z dnia 2015-08-11

Korekta raportu bieżącego 8/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.
2015-08-11Raporty bieżący nr 8/2015 z dnia 2015-08-11

Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego
2015-04-27Raporty bieżący nr 5/2015 z dnia 2015-04-27

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
2015-01-29Raporty bieżący nr 4/2015 z dnia 2015-01-29

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 roku
2015-01-23Raporty bieżący nr 3/2015 z dnia 2015-01-23

Podjęcie Uchwały przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
2015-01-16Raporty bieżący nr 1/2015 z dnia 2015-01-16

Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych obligacji serii C spółki PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
2015-01-16Raporty bieżący nr 2/2015 z dnia 2015-01-16

Wprowadzenie obligacji serii C do obrotu na Catalyst
2014-12-13Raporty bieżący nr 12/2014 z dnia 2014-12-13

Zakończenie subskrypcji obligacji PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
2014-11-18Raporty bieżący nr 11/2014 z dnia 2014-11-18

Zmiany w składzie Zarządu
2014-11-05Raporty bieżący nr 10/2014 z dnia 2014-11-05

Emisja obligacji
2014-05-29Raporty bieżący nr 8/2014 z dnia 2014-05-29

Dywidenda
2014-04-25Raporty bieżący nr 04/2014 z dnia 2014-04-25

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
2014-04-01Raporty bieżący nr 03/2014 z dnia 2014-04-01

Sprostowanie omyłek rachunkowych w Dokumencie Informacyjnym obligacji serii A i serii B
2014-03-11Raporty bieżący nr 02/2014 z dnia 2014-03-11

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
2014-01-31Raporty bieżący nr 01/2014 z dnia 2014-01-31

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014
2013-12-19Raporty bieżący nr 6/2013 z dnia 2013-12-19

Podjęcie Uchwały przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
2013-12-13Raporty bieżący nr 5/2013 z dnia 2013-12-13

Wprowadzenie obligacji serii A i serii B do obrotu na Catalyst
2013-12-03Raporty bieżący nr 4/2013 z dnia 2013-12-03

Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych obligacji serii A oraz serii B spółki PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
2013-11-28Raporty bieżący nr 3/2013 z dnia 2013-11-28

Uwagi do wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku Catalyst
2013-11-27Raporty bieżący nr 2/2013 z dnia 2013-11-27

Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii A i serii B do obrotu na rynku Catalyst
2013-11-26Raporty bieżący nr 1/2013 z dnia 2013-11-26

Przydzielenie spółce PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji