Struktura akcjonariatu PCC EXOL SA

  • PCC SE
  • Pozostali

Akcjonariusz Seria Liczba akcji [szt.] Udział w kapitale Liczba głosów [szt.] Udział [%]
PCC SE akcje uprzywilejowane A, B, C1 124 066 000 71,86% 248 132 000 83,626%
PCC SE akcje zwykłe C2, D, E 25 813 026 14,95% 25 813 026 8,70%
pozostali akcje zwykłe C2, D, F 22 770 575 13,19% 22 770 575 7,67%
Razem   172 649 601 100% 296 715 601 100 %
Struktura akcjonariatu na dzień 21 października 2020 r.