Struktura akcjonariatu PCC EXOL SA

  • PCC SE
  • Pozostali

Akcjonariusz Seria Liczba akcji [szt.] Udział w kapitale Liczba głosów [szt.] Udział [%]
PCC SE akcje uprzywilejowane A, B, C1 124 066 000 71,86% 248 132 000 83,626%
PCC SE akcje zwykłe C2, D, E 24 715 026 14,32% 24 715 026 8,33%
pozostali akcje zwykłe C2, D, F 23 868 575 13,82% 23 868 575 8,04%
Razem   172 649 601 100% 296 715 601 100 %
Struktura akcjonariatu na dzień 26 marca 2020 r.