Struktura akcjonariatu PCC EXOL SA

Akcjonariusz Seria Liczba akcji [szt.] Udział w kapitale Liczba głosów [szt.] Udział [%]
PCC Chemicals GmbH akcje uprzywilejowane A, B, C1 124 066 000 71,52% 248 132 000 83,39%
PCC Chemicals GmbH akcje zwykłe C2, D, E 26 922 026 15,52% 26 922 026 9,05%
pozostali akcje zwykłe C2, D, F 22 487 709 12,96% 22 487 709 7,56%
Razem   173 475 735 100% 297 541 735555 100 %
Struktura akcjonariatu na dzień 11 sierpnia 2021 r.