Struktura akcjonariatu PCC EXOL SA

Akcjonariusz Seria Liczba akcji [szt.] Udział w kapitale Liczba głosów [szt.] Udział [%]
PCC Chemicals GmbH akcje uprzywilejowane A, B, C1 124 066 000 71,25% 248 132 000 83,21%
PCC Chemicals GmbH akcje zwykłe C2, D, E 27 478 820 15,78% 27 478 820 9,21%
pozostali akcje zwykłe C2, D, F 22 591 823 12,97% 22 591 823 7,58%
Razem   174 136 643 100% 298 202 643 100 %
Struktura akcjonariatu na dzień 3 października 2022 r.