Struktura akcjonariatu PCC EXOL SA

Akcjonariusz Seria Liczba akcji [szt.] Udział w kapitale Liczba głosów [szt.] Udział [%]
PCC Chemicals GmbH akcje uprzywilejowane A, B, C1 124 066 000 71,86% 248 132 000 83,63%
PCC Chemicals GmbH akcje zwykłe C2, D, E 26 922 026 15,59% 26 922 026 9,07%
pozostali akcje zwykłe C2, D, F 21 661 575 12,55% 21 661 575 7,30%
Razem   172 649 601 100% 296 715 601 100 %
Struktura akcjonariatu na dzień 21 grudnia 2020 r.