Struktura akcjonariatu PCC EXOL SA

  • PCC SE
  • Pozostali

Akcjonariusz Seria Liczba akcji [szt.] Udział w kapitale Liczba głosów [szt.] Udział [%]
PCC SE akcje uprzywilejowane A, B, C1 124 066 000 71,860% 248 132 000 83,626%
PCC SE akcje zwykłe C2, D, E 24 293 546 14,071% 24 293 546 8,187%
pozostali akcje zwykłe C2, D, F 24 290 055 14,069% 24 290 055 8,186%
Razem   172 649 601 100% 296 715 601 100 %
Struktura akcjonariatu na dzień 27 stycznia 2020 r.