Struktura akcjonariatu PCC EXOL SA

Akcjonariusz Seria Liczba akcji [szt.] Udział w kapitale Liczba głosów [szt.] Udział [%]
PCC Chemicals GmbH akcje uprzywilejowane A, B, C1 124 066 000 71,25% 248 132 000 83,21%
PCC Chemicals GmbH akcje zwykłe C2, D, E 27 582 640 15,84% 27 582 640 9,25%
pozostali akcje zwykłe C2, D, F 22 488 003 12,91% 22 488 003 7,54%
Razem   174 136 643 100% 298 202 643 100 %
Struktura akcjonariatu na dzień 23 stycznia 2023  r.