Struktura akcjonariatu PCC EXOL SA

Akcjonariusz Seria Liczba akcji [szt.] Udział w kapitale Liczba głosów [szt.] Udział [%]
PCC Chemicals GmbH akcje uprzywilejowane A, B, C1 124 066 000 71,79% 248 132 000 83,58%
PCC Chemicals GmbH akcje zwykłe C2, D, E 26 922 026 15,58% 26 922 026 9,07%
pozostali akcje zwykłe C2, D, F 21 826 802 12,63% 21 826 802 7,35%
Razem   172 814 828 100% 296 880 828 100 %
Struktura akcjonariatu na dzień 1 kwietnia 2021 r.