Struktura akcjonariatu PCC EXOL SA

  • PCC SE
  • Pozostali

Akcjonariusz Seria Liczba akcji [szt.] Udział w kapitale Liczba głosów [szt.] Udział [%]
PCC SE akcje uprzywilejowane A, B, C1 124 066 000 71,93% 248 132 000 83,67%
PCC SE akcje zwykłe C2, D, E 23 967 766 13,90% 23 967 766 8,08%
pozostali akcje zwykłe C2, D, F 24 615 835 14,26% 24 615 835 8,29
Razem   172 649 601 100% 296 715 601 100 %
Struktura akcjonariatu na dzień 19 kwietnia 2019 r.