Struktura akcjonariatu PCC EXOL SA

  • PCC SE
  • Pozostali

Akcjonariusz Seria Liczba akcji [szt.] Udział w kapitale Liczba głosów [szt.] Udział [%]
PCC SE akcje uprzywilejowane A, B, C1 124 066 000 71,93% 248 132 000 83,67%
PCC SE akcje zwykłe C2, D, E 23 967 766 13,90% 23 967 766 8,08%
pozostali akcje zwykłe C2, D 24 450 608 14,17% 24 450 608 8,25%
Razem   172 484 374 100 % 296 550 374 100 %
Struktura akcjonariatu na dzień 22 czerwca 2017 r.