dywidenda za rok dzień prawa dywidendy dzień wypłaty dywidendy wysokość dywidendy łącznie w zł wysokość dywidendy na 1 akcję w zł
2012 3 lipca 2013 17 lipca 2013 1 612 272,31 0,01
2013 4 lipca 2014 21 lipca 2014 5 174 531,22 0,03
2014 15 czerwca 2015 29 czerwca 2015 1 724 843,74 0,01
2015 23 maja 2016 7 czerwca 2016 6 899 374,96 0,04
2016 22 czerwca 2017 4 lipca 2017 22 422 968,62 0,13
2017 30 kwietnia 2018 10 maja 2018 15 523 594,00 0,09
2018 14 maja 2019 23 maja 2019 15 538 464,09 0,09