dywidenda za rok dzień prawa dywidendy dzień wypłaty dywidendy wysokość dywidendy łącznie w zł wysokość dywidendy na 1 akcję w zł
2012 3 lipca 2013 17 lipca 2013 1 612 272,31 0,01
2013 4 lipca 2014 21 lipca 2014 5 174 531,22 0,03
2014 15 czerwca 2015 29 czerwca 2015 1 724 843,74 0,01
2015 23 maja 2016 7 czerwca 2016 6 899 374,96 0,04
2016 22 czerwca 2017 4 lipca 2017 22 422 968,62 0,13
2017 30 kwietnia 2018 10 maja 2018 15 523 594,00 0,09
2018 14 maja 2019 23 maja 2019 15 538 464,09 0,09
2019 28 maja 2020 5 czerwca 2020 8 632 480,05 0,05
2020 6 maja 2021 14 maja 2021 29  378 520,76 0,17
2021 21 kwietnia 2022 28 kwietnia 2022; 19 lipca 2022 20 817 088,00 0,12