Kalendarium Inwestora

Kalendarium obligacji

DataWydarzenieUwagi
24.09.2021Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za V okres odsetkowy
ustalenie praw 16.09.2021
15.11.2021Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XVI okres odsetkowy
ustalenie praw 04.11.2021
27.11.2021Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za VII okres odsetkowy
ustalenie praw 19.11.2021
24.12.2021Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za VI okres odsetkowy
ustalenie praw 16.12.2021
15.02.2022Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XVII okres odsetkowy
ustalenie praw 07.02.2022
27.02.2022Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za VIII okres odsetkowy
ustalenie praw 18.02.2022
15.05.2022Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XVIII okres odsetkowy
ustalenie praw 06.05.2022
27.05.2022Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za IX okres odsetkowy
ustalenie praw 19.05.2022
24.06.2022Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za VIII okres odsetkowy
ustalenie praw 15.06.2022
27.08.2022Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za X okres odsetkowy
ustalenie praw 19.08.2022
24.09.2022Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za IX okres odsetkowy
ustalenie praw 16.09.2022
27.11.2022Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XI okres odsetkowy
ustalenie praw 18.11.2022
24.12.2022Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za X okres odsetkowy
ustalenie praw 16.12.2022
27.02.2023Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XII okres odsetkowy
ustalenie praw 17.02.2023
24.03.2023Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XI okres odsetkowy
ustalenie praw 16.03.2023
24.06.2023Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XII okres odsetkowy
ustalenie praw 16.06.2023
27.08.2023Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XIV okres odsetkowy
ustalenie praw 18.08.2023
24.09.2023Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XIII okres odsetkowy
ustalenie praw 15.09.2023
27.11.2023Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XV okres odsetkowy
ustalenie praw 17.11.2023
24.12.2023Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XIV okres odsetkowy
ustalenie praw 15.12.2023
27.02.2024Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XVI okres odsetkowy
ustalenie praw 19.02.2024
24.03.2024Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XV okres odsetkowy
ustalenie praw 15.03.2024
27.05.2024Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XVII okres odsetkowy
ustalenie praw 17.05.2024
24.06.2024Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XVI okres odsetkowy
ustalenie praw 14.06.2024
27.08.2024Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XVIII okres odsetkowy
ustalenie praw 19.08.2024
24.09.2024Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XVII okres odsetkowy
ustalenie praw 16.09.2024
27.11.2024Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XIX okres odsetkowy
ustalenie praw 19.11.2024
24.12.2024Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XVIII okres odsetkowy
ustalenie praw 16.12.2024
24.03.2025Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XIX okres odsetkowy
ustalenie praw 14.03.2025
24.06.2025Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XX okres odsetkowy
ustalenie praw 13.06.2025
24.09.2025Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XXI okres odsetkowy
ustalenie praw 16.09.2025
Archiwum