Kalendarium Inwestora

Kalendarium obligacji

DataWydarzenieUwagi
15.11.2020Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XII okres odsetkowy
ustalenie praw 05.11.2020
27.11.2020Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za III okres odsetkowy
ustalenie praw 19.11.2020
15.02.2021Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XIII okres odsetkowy
ustalenie praw 05.02.2021
27.02.2021Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za IV okres odsetkowy
ustalenie praw 19.02.2021
15.05.2021Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XIV okres odsetkowy
ustalenie praw 07.05.2021
27.05.2021Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za V okres odsetkowy
ustalenie praw 19.05.2021
15.08.2021Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XV okres odsetkowy
ustalenie praw 06.08.2021
27.08.2021Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za VI okres odsetkowy
ustalenie praw 19.08.2021
15.11.2021Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XVI okres odsetkowy
ustalenie praw 04.11.2021
27.11.2021Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za VII okres odsetkowy
ustalenie praw 19.11.2021
15.02.2022Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XVII okres odsetkowy
ustalenie praw 07.02.2022
27.02.2022Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za VIII okres odsetkowy
ustalenie praw 18.02.2022
15.05.2022Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XVIII okres odsetkowy
ustalenie praw 06.05.2022
27.05.2022Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za IX okres odsetkowy
ustalenie praw 19.05.2022
27.08.2022Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za X okres odsetkowy
ustalenie praw 19.08.2022
27.11.2022Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XI okres odsetkowy
ustalenie praw 18.11.2022
27.02.2023Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XII okres odsetkowy
ustalenie praw 17.02.2023
27.08.2023Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XIV okres odsetkowy
ustalenie praw 18.08.2023
27.11.2023Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XV okres odsetkowy
ustalenie praw 17.11.2023
27.02.2024Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XVI okres odsetkowy
ustalenie praw 19.02.2024
27.05.2024Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XVII okres odsetkowy
ustalenie praw 17.05.2024
27.08.2024Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XVIII okres odsetkowy
ustalenie praw 19.08.2024
27.11.2024Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XIX okres odsetkowy
ustalenie praw 19.11.2024
Archiwum