Waldemar Preussner

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: Uniwersytet w Bielefeld (Niemcy) na kierunku: Ekonomia

Waldemar Preussner zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 17 maja 2012 r. W latach 1984-1993 pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Działu Zaopatrzenia Ruetgers VFT AG.

Z Grupą PCC związany od 1994 roku, początkowo jako właściciel i zarządzający Petro Carbo Chem Rohstoffhandelsgesellschaft GmbH w Duisburgu (Niemcy). Po wydzieleniu z jej struktur w 1998 roku spółki PCC AG (obecnie PCC SE) obejmował funkcję Prezesa Zarządu. Od 2007 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Administrującej PCC SE.

Waldemar Preussner jest również Członkiem Rad Nadzorczych innych spółek z Grupy PCC, w tym PCC Rokita S.A., PCC Consumer Products S.A., PCC Synteza S.A., MCAA SE, distripark.com. Sp. z o.o. i PCC Prodex Sp. z. o.o.

W 2009 r. podczas Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej Waldemar Preussner został uhonorowany Polsko-Niemiecką Nagrodą Gospodarczą za szczególne zasługi w rozwoju polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.

Dr rer. oec. (BY) Alfred Pelzer

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: Wyższe Studia Zarządzania: Uniwersytet Siegen, Niemcy. Dodatkowe Studia Języka Rosyjskiego dla ekonomistów; Tytuł doktora nauk ekonomicznych: Akademia Politechniczna w Mińsku (obecnie Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny), Białoruś.

Dr Alfred Pelzer zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 17 maja 2012 r.

W latach 1988 – 1990 był Koordynatorem Sieci Zbytu w spółce KKB Leben (Citibank AG Dusseldorf), a od 1991 do 1994 r. pełnił funkcję Dyrektora Regionu Centralnej oraz Wschodniej Europy w Spies Hecker Gmbh.

Z Grupą PCC związany jest od 1995 r. gdzie pełnił funkcje Dyrektora Sprzedaży czy Dyrektora Zarządzającego Petro Carbo Chem GmbH. Od 2000 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PCC AG (obecnie PCC SE). Od roku 2007 jest Dyrektorem Zarządzającym PCC SE oraz Wiceprezesem Rady Administrującej PCC SE.

Dr Alfred Pelzer pełni również funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych innych spółek z Grupy PCC, w tym PCC Rokita S.A., PCC Autochem Sp. z o.o., PCC Intermodal S.A., PCC Synteza S.A. i PCC IT S.A. oraz jest Członkiem Rad Nadzorczych m.in. PCC MCAA Sp. z o.o.

Wiesław Klimkowski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Prawo; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Zarządzanie, Administracja Publiczna.

Zasiada w Radzie Nadzorczej PCC EXOL S.A. od 26 marca 2008 r.

Z Grupą PCC związany od czerwca 1999 r. Początkowo pracował na stanowisku Kierownika Projektu w PCC Rokita S.A. W tej samej spółce, w 2002 roku objął stanowisko Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Rozwoju Grupy Kapitałowej, a od 2005 r. dodatkowo pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2010 roku powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu spółki PCC Rokita SA.

Wiesław Klimkowski jest również Prezesem Zarządu w PCC PU Sp. z o.o. oraz pełni funkcje w innych spółkach Grupy PCC, w tym Ekologistyka Sp. z o.o., PCC Apakor Sp. z o.o., PCC Autochem Sp. z o.o., CWB „Partner” Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., PCC Prodex Sp. z o.o., PCC Packaging Sp. z o.o., PCC Therm Sp. z o.o., distripark.com Sp. z o.o., Elpis Sp. z o.o., PCC IT S.A., PCC Consumer Products S.A, PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

dr hab. inż. (prof. nadzw.) Arkadiusz Szymanek

Członek Rady Nadzorczej, niezależny członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:  Doktor habilitowany inżynier, Uniwersytet w Żylinie, 2009 r.; Doktor inżynier, Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, 2000 r. Magister inżynier, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 1995 r.
Od 2010 r. profesor nadzwyczajny Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery Politechniki Częstochowskiej, z którą związany jest od 1995r.

Posiada dorobek naukowy w postaci ponad 120 publikacji naukowych jako autor monografii i autor lub współautor publikacji w czasopismach naukowych. Jest współautorem 10 patentów i wielu zgłoszeń patentowych. Jest także autorem ponad 100 niepublikowanych prac dla polskiego przemysłu.

W okresie 2001-2010 Zastępca kierownika Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery Politechniki Częstochowskiej. W latach 2004-2006 Przewodniczący Rady Nadzorczej WKG Sp. z o.o. w Raciszynie. Od 2007 do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej spółki Ekologistyka Sp. z o.o. spółki zależnej od PCC Rokita SA. Członek Rady Nadzorczej PCC Rokita SA. W latach 2010-2012 Zastępca Dyrektora Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej. W okresie 2014-2016 Dyrektor Centrum Innowacji w Energetyce Politechniki Częstochowskiej. Od 2016 pracownik Istytutu Maszyn Cieplnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Od 2016 do chwili obecnej Przewodniczący Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Członek organizacji, m.in. Polskiego Związku Inżynierów i Techników, Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Robert Pabich

Członek Rady Nadzorczej, niezależny członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, specjalizacja Zarządzanie finansami

W latach 2001-2014 pracował w działach audytu i doradztwa gospodarczego spółek Arthur Andersen (2001-2002), Ernst&Young (2002-2003) oraz Deloitte (2003-2014), gdzie od 2006 roku zajmował stanowiska menadżerskie, a od 2011 roku stanowisko dyrektora w dziale audytu. Członek Rady Nadzorczej PCC Rokita SA.

W roku 2007 uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta i był zaangażowany między innymi w badanie sprawozdań finansowych grup kapitałowych notowanych na giełdzie oraz spółek z branży chemicznej, jak również projekty optymalizacyjne oraz związane z pozyskiwaniem kapitału.

Od roku 2014 prowadzi własną działalność konsultingową w zakresie usług biegłego rewidenta. Jest prezesem zarządu i głównym udziałowcem w spółce uprawnionej do badania sprawozdań finansowych Robert Pabich sp. z o.o., która specjalizuje się w wycenach instrumentów finansowych.