Mirosław Siwirski
Prezes Zarządu PCC EXOL S.A.

Wykształcenie:

  1. Akademia Rolnicza we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), Wydział Rolny, Specjalizacja: Genetyka i hodowla roślin

Prezes Zarządu PCC EXOL S.A. od 12 listopada 2013 r. Natomiast, od 11 kwietnia 2013 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

W latach 1995 – 2003 pracował w szeregu spółek na stanowiskach kierowniczych w pionach handlowych, w tym między innymi w Star Foods SA i w Browarach Dolnośląskich Piast SA. W latach 2003-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Dolnośląskim Centrum Dystrybucyjnym Sp. z o.o. W 2004 roku objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży Krajowej w spółce Rokita Agro SA, która należała w tamtym czasie do Grupy Kapitałowej PCC. W roku 2006 został powołany na stanowisko Członka Zarządu Rokita Agro S.A. (obecnie ADAMA Manufacturing Poland S.A.), a funkcję tę pełnił do 2012 roku, obejmując w latach 2008-2009 oraz 2010-2012 stanowisko Prezesa Zarządu tej spółki.

Mirosław Siwirski pełni również funkcje w innych spółkach Grupy PCC, w tym: Elpis Sp. z o.o. oraz PCC Chemax Sp. z o.o.

Rafał Zdon
Wiceprezes Zarządu PCC EXOL S.A.

Wykształcenie:

  1. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek: Finanse i Bankowość;
  2. Maastricht School of Management, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu – National Louis University (MBA, Industrial Policy & Corporate Strategy).

Wiceprezes Zarządu od 1 lutego 2012 r.. Wcześniej, od września 2010 r. do sierpnia 2011 r. był jej prokurentem, a w okresie od 18 sierpnia 2011 r. do 01 lutego 2012 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Związany z Grupą PCC od 2008 roku, gdzie początkowo pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w PCC Rokita S.A. W styczniu 2010 r. objął dodatkowo funkcję Członka Zarządu tejże Spółki, a w październiku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

We wcześniejszych latach pracował między innymi na stanowiskach:

  1. Zastępca Dyrektora Finansowego ZPT w Warszawie SA w Bunge Group Ltd;
  2. Dyrektor Finansowy oraz Członek Komitetu Dyrekcyjnego w ICC Pasłęk Sp. z o.o. w Bongrain Soparind Group;
  3. Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu w Jaroma SA.

Rafał Zdon jest również Członkiem Zarządu w PCC PU Sp. z o.o. oraz pełni funkcje w innych spółkach Grupy PCC, w tym m.in: CWB „Partner” Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., LabMatic Sp. z o.o., ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o., PCC Consumer Products Kosmet Sp. zo.o., PCC Packaging Sp. z o.o., PCC Therm Sp. z o.o., distripark.com Sp. z o.o., PCC Prodex Sp. z o.o., Elpis Sp. z o.o. czy PCC Chemax Inc. oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.