Rafał Zdon
Prezes Zarządu PCC EXOL S.A.

Wykształcenie:
• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek: Finanse i Bankowość;
• Maastricht School of Management, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu – National Louis University (MBA, Industrial Policy & Corporate Strategy).

Wiceprezes Zarządu od 1 lutego 2012 r. do 31.08.2020 r. Wcześniej, od września 2010 r. do sierpnia 2011 r. był jej prokurentem, a w okresie od 18 sierpnia 2011 r. do 01 lutego 2012 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Związany z Grupą PCC od 2008 roku, gdzie początkowo pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w PCC Rokita S.A. W styczniu 2010 r. objął dodatkowo funkcję Członka Zarządu tejże Spółki, a w październiku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

We wcześniejszych latach pracował między innymi na stanowiskach:
• Zastępca Dyrektora Finansowego ZPT w Warszawie SA w Bunge Group Ltd;
• Dyrektor Finansowy oraz Członek Komitetu Dyrekcyjnego w ICC Pasłęk Sp. z o.o. w Bongrain Soparind Group;
• Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu w Jaroma SA.

Rafał Zdon jest również Wiceprezesem Zarządu w PCC Rokita SA, Członkiem Zarządu w PCC PU Sp. z o.o. oraz pełni funkcje w innych spółkach Grupy PCC, w tym m.in: CWB „Partner” Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., LabMatic Sp. z o.o., ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o., PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o., PCC Packaging Sp. z o.o., PCC Therm Sp. z o.o., distripark.com Sp. z o.o., PCC Prodex Sp. z o.o. czy Elpis Sp. z o.o. oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Rafał Zdon nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.
Rafał Zdon nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.