Struktura akcjonariatu PCC Rokita SA

Akcjonariusz Seria Liczba akcji [szt.] Udział w kapitale Liczba głosów [szt.] Udział [%]
PCC Chemicals GmbH A1 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC Chemicals GmbH A2 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC Chemicals GmbH A3 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC Chemicals GmbH A4 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC Chemicals GmbH A5 1 985 331 10,00% 3 970 662 13,33%
PCC Chemicals GmbH B 6 782 897 34,17% 6 782 897 22,78
PCC Chemicals GmbH  razem A1-A5, B 16 709 548 84,17% 26 636 199 89,45
pozostali B 1 555 488 7,83% 1 555 488 5,22%
pozostali C 1 588 264 8,00%  1 588 264 5,33%
Razem   19 853 300 100 % 29 779 951 100 %
Struktura akcjonriatu PCC Rokita na 21 grudnia 2020 roku

Struktura kapitału akcyjnego PCC Rokita SA

Kapitał akcyjny wynosi 19 853 300 zł i dzieli się na 19 853 300 sztuk akcji o wartości 1,0 zł każda.

Liczba akcji [szt.] Wartość nominalna [PLN]
Akcje serii A1 1 985 330 1 985 330
Akcje serii A2 1 985 330 1 985 330
Akcje serii A3 1 985 330 1 985 330
Akcje serii A4 1 985 330 1 985 330
Akcje serii A5 1 985 331 1 985 331
Akcje serii B 8 338 385 8 338 385
Akcje serii C 1 588 264 1 588 264
Razem 19 853 300 19 853 300