Struktura akcjonariatu PCC Rokita SA

  • PCC SE
  • Pozostali

Akcjonariusz Seria Liczba akcji [szt.] Udział w kapitale Liczba głosów [szt.] Udział [%]
PCC SE A1 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC SE A2 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC SE A3 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC SE A4 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC SE A5 1 985 331 10,00% 3 970 662 13,33%
PCC SE B 6 782 321 34,16% 6 782 321 22,77
PCC SE razem A1-A5, B 16 708 972 84,16% 26 635 623 89,44
pozostali B 1 556 064 7,84% 1 556 064 5,23%
pozostali C 1 588 264 8,00%  1 588 264 5,33%
Razem   19 853 300 100 % 29 779 951 100 %
Struktura akcjonriatu PCC Rokita na 30 września 2015 roku

Struktura kapitału akcyjnego PCC Rokita SA

Kapitał akcyjny wynosi 19 853 300 zł i dzieli się na 19 853 300 sztuk akcji o wartości 1,0 zł każda.

Liczba akcji [szt.] Wartość nominalna [PLN]
Akcje serii A1 1 985 330 1 985 330
Akcje serii A2 1 985 330 1 985 330
Akcje serii A3 1 985 330 1 985 330
Akcje serii A4 1 985 330 1 985 330
Akcje serii A5 1 985 331 1 985 331
Akcje serii B 8 338 385 8 338 385
Akcje serii C 1 588 264 1 588 264
Razem 19 853 300 19 853 300