Informacje finansowe

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2021
  Przychody netto ze sprzedaży 2 203 306
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 482 873
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 466 821
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 417 322
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 529 937
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (148 398)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (235 956)
  Przepływy pieniężne netto razem 145 583
  Stan na 31.12.2021
  Aktywa razem 2 359 102
  Aktywa trwałe 1 561 507
  Aktywa obrotowe 797 595
  Kapitał własny 1 130 419
  Kapitał zakładowy 19 853
  Liczba akcji 19 853 300
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2020
  Przychody netto ze sprzedaży 1 475 850
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 179 672
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 152 981
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 117 405
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 365 574
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (150 893)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (103 772)
  Przepływy pieniężne netto razem 110 909
  Stan na 31.12.2020
  Aktywa razem 2 060 785
  Aktywa trwałe 1 584 053
  Aktywa obrotowe 476 732
  Kapitał własny 786 747
  Kapitał zakładowy 19 853
  Liczba akcji 19 853 300
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2019
  Przychody netto ze sprzedaży 1 491 911
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 173 630
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 136 315
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 93 293
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 310 064
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (237 905)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (63 738)
  Przepływy pieniężne netto razem 8 421
  Stan na 31.12.2019
  Aktywa razem 1 963 357
  Aktywa trwałe 1 582 054
  Aktywa obrotowe 381 303
  Kapitał własny 736 744
  Kapitał zakładowy 19 853
  Liczba akcji 19 853 300
   
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2018
  Przychody netto ze sprzedaży 1 489 803
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 263 110
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 234 117
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 226 788
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 286 874
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (251 034)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (42 989)
  Przepływy pieniężne netto razem (7 149)
  Stan na 31.12.2018
  Aktywa razem 1 786 657
  Aktywa trwałe 1 411 877
  Aktywa obrotowe 374 780
  Kapitał własny 808 005
  Kapitał zakładowy 19 853
  Liczba akcji 19 853 300
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2017
  Przychody netto ze sprzedaży 1 285 892
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 201 143
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 184 362
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 182 362
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 204 101
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (141 983)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (99 065)
  Przepływy pieniężne netto razem (36 947)
  Stan na 31.12.2017
  Aktywa razem 1 576 670
  Aktywa trwałe 1 226 947
  Aktywa obrotowe 349 723
  Kapitał własny 746 665
  Kapitał zakładowy 19 853
  Liczba akcji 19 853 300
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2016
  Przychody netto ze sprzedaży 1 107 194
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 234 296
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 222 726
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 202 481
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 262 876
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (167 143)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (77 476)
  Przepływy pieniężne netto razem 18 257
  Stan na 31.12.2016
  Aktywa razem 1 441 885
  Aktywa trwałe 1 085 328
  Aktywa obrotowe 356 557
  Kapitał własny 715 388
  Kapitał zakładowy 19 853
  Liczba akcji 19 853 300
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2015
  Przychody netto ze sprzedaży 1 048 749
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 101 294
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 91 277
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 84 760
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 149 178
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (130 777)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (57 232)
  Przepływy pieniężne netto razem (38 830)
  Stan na 31.12.2015
  Aktywa razem 1 268 795
  Aktywa trwałe 1 001 632
  Aktywa obrotowe 267 163
  Kapitał własny 601 858
  Kapitał zakładowy 19 853
  Liczba akcji 19 853 300
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2014
  Przychody netto ze sprzedaży 1 092 943
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 81 021
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 75 759
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 71 211
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 164 551
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (150 180)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 57 130
  Przepływy pieniężne netto razem 71 501
  Stan na 31.12.2014
  Aktywa razem 1 240 180
  Aktywa trwałe 917 445
  Aktywa obrotowe 322 663
  Kapitał własny 586 467
  Kapitał zakładowy 19 853
  Liczba akcji 19 853 300
     
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe (PLN '000)
  Za rok zakończony 2013*
  Przychody netto ze sprzedaży 1 101 188
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 77 223
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 65 823
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 58 284
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 114 644
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -83 118
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -38 777
  Przepływy pieniężne netto razem -7 251
  Stan na 31.12.2013*
  Aktywa razem 1 039 804
  Aktywa trwałe 778 009
  Aktywa obrotowe 261 795
  Kapitał własny 532 427
  Kapitał zakładowy 18 265
  Liczba akcji 7 941
    * skonsolidowane dane finansowe zgodne z MSSF ** skonsolidowane dane finansowe zdgodne z PSR  
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe (PLN '000)

  Za rok zakończony 2012*
  Przychody netto ze sprzedaży 1 167 312
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 82 854
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 268 123
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 266 367
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 111 676
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -78 231
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -39 814
  Przepływy pieniężne netto razem -6 370
  Stan na 31.12.2012*
  Aktywa razem 982 740
  Aktywa trwałe 731 625
  Aktywa obrotowe 251 115
  Kapitał własny 523 314
  Kapitał zakładowy 18 265
  Liczba akcji 7 941

   

  * skonsolidowane dane finansowe zgodne z MSSF
  ** skonsolidowane dane finansowe zdgodne z PSR

   

Podstawowe wskaźniki finansowe

 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2021
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 18,9%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2021
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,55

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2021
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 52,1%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2021
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 17,7%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2020
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 7,9%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2020
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,14

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2020
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 61,8%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2020
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 5,7%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2019
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 6,2%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2019
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,01

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2019
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 62,5%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2019
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 4,75%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2018
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 15,2%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2018
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 0,9

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2018
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 54,8%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2018
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 12,7%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2017
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 14,2%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2017
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,0

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2017
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 52,6%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2017
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 11,6%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2016
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 18,3%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2016
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,2

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2016
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 50,4%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2016
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 14,0%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2015
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 8,1%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2015
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,1

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2015
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 52,6%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2015
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 6,7%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik2014
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 6,5%

   

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik2014
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,2

   

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik2014
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 52,7%

   

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik2014
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 5,7%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2013
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 5,3%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2013
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,3

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2013
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 48,8%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2013
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 5,6%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2012
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 25,2%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2012
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,1

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2012
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 46,8%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2012
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 27,1%