Informacje finansowe

 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2018
  Przychody netto ze sprzedaży 1 489 803
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 263 110
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 234 117
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 226 788
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 286 874
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (251 034)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (42 989)
  Przepływy pieniężne netto razem (7 149)
  Stan na 31.12.2018
  Aktywa razem 1 786 657
  Aktywa trwałe 1 411 877
  Aktywa obrotowe 374 780
  Kapitał własny 808 005
  Kapitał zakładowy 19 853
  Liczba akcji 19 853 300
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2017
  Przychody netto ze sprzedaży 1 285 892
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 201 143
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 184 362
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 182 362
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 204 101
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (141 983)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (99 065)
  Przepływy pieniężne netto razem (36 947)
  Stan na 31.12.2017
  Aktywa razem 1 576 670
  Aktywa trwałe 1 226 947
  Aktywa obrotowe 349 723
  Kapitał własny 746 665
  Kapitał zakładowy 19 853
  Liczba akcji 19 853 300
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2016
  Przychody netto ze sprzedaży 1 107 194
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 234 296
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 222 726
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 202 481
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 262 876
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (167 143)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (77 476)
  Przepływy pieniężne netto razem 18 257
  Stan na 31.12.2016
  Aktywa razem 1 441 885
  Aktywa trwałe 1 085 328
  Aktywa obrotowe 356 557
  Kapitał własny 715 388
  Kapitał zakładowy 19 853
  Liczba akcji 19 853 300
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2015
  Przychody netto ze sprzedaży 1 048 749
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 101 294
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 91 277
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 84 760
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 149 178
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (130 777)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (57 232)
  Przepływy pieniężne netto razem (38 830)
  Stan na 31.12.2015
  Aktywa razem 1 268 795
  Aktywa trwałe 1 001 632
  Aktywa obrotowe 267 163
  Kapitał własny 601 858
  Kapitał zakładowy 19 853
  Liczba akcji 19 853 300
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2014
  Przychody netto ze sprzedaży 1 092 943
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 81 021
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 75 759
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 71 211
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 164 551
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (150 180)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 57 130
  Przepływy pieniężne netto razem 71 501
  Stan na 31.12.2014
  Aktywa razem 1 240 180
  Aktywa trwałe 917 445
  Aktywa obrotowe 322 663
  Kapitał własny 586 467
  Kapitał zakładowy 19 853
  Liczba akcji 19 853 300
     
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe (PLN '000)
  Za rok zakończony 2013*
  Przychody netto ze sprzedaży 1 101 188
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 77 223
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 65 823
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 58 284
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 114 644
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -83 118
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -38 777
  Przepływy pieniężne netto razem -7 251
  Stan na 31.12.2013*
  Aktywa razem 1 039 804
  Aktywa trwałe 778 009
  Aktywa obrotowe 261 795
  Kapitał własny 532 427
  Kapitał zakładowy 18 265
  Liczba akcji 7 941
    * skonsolidowane dane finansowe zgodne z MSSF ** skonsolidowane dane finansowe zdgodne z PSR  
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe (PLN '000)

  Za rok zakończony 2012*
  Przychody netto ze sprzedaży 1 167 312
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 82 854
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 268 123
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 266 367
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 111 676
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -78 231
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -39 814
  Przepływy pieniężne netto razem -6 370
  Stan na 31.12.2012*
  Aktywa razem 982 740
  Aktywa trwałe 731 625
  Aktywa obrotowe 251 115
  Kapitał własny 523 314
  Kapitał zakładowy 18 265
  Liczba akcji 7 941

   

  * skonsolidowane dane finansowe zgodne z MSSF
  ** skonsolidowane dane finansowe zdgodne z PSR

   

 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe (PLN '000)

  Za rok zakończony 2011*
  Przychody netto ze sprzedaży 1 193 933
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 97 614
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 57 981
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 52 219
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 105 405
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -57 154
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 260
  Przepływy pieniężne netto razem 40 991
  Stan na 31.12.2011*
  Aktywa razem 1 180 311
  Aktywa trwałe 886 710
  Aktywa obrotowe 293 601
  Kapitał własny 303 613
  Kapitał zakładowy 18 265
  Liczba akcji 7 941

   

  * skonsolidowane dane finansowe zgodne z MSSF
  ** skonsolidowane dane finansowe zdgodne z PSR 

   

 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe (PLN '000)

  Za rok zakończony
  Przychody netto ze sprzedaży 913 991
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 080
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22 828
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 17 148
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 794
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -75 337
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 41 221
  Przepływy pieniężne netto razem 2 678
  Stan na 31.12.2010*
  Aktywa razem 1 059 458
  Aktywa trwałe 847 218
  Aktywa obrotowe 212 240
  Kapitał własny 292 024
  Kapitał zakładowy 18 265
  Liczba akcji 7 941

   

  * skonsolidowane dane finansowe zgodne z MSSF
  ** skonsolidowane dane finansowe zdgodne z PSR 

   

Podstawowe wskaźniki finansowe

 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2018
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 15,2%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2018
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 0,9

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2018
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 54,8%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2018
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 12,7%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2017
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 14,2%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2017
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,0

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2017
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 52,6%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2017
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 11,6%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2016
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 18,3%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2016
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,2

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2016
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 50,4%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2016
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 14,0%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2015
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 8,1%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2015
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,1

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2015
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 52,6%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2015
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 6,7%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik2014
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 6,5%

   

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik2014
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,2

   

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik2014
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 52,7%

   

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik2014
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 5,7%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2013
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 5,3%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2013
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,3

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2013
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 48,8%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2013
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 5,6%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2012
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 25,2%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2012
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,1

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2012
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 46,8%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2012
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 27,1%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2011
  zysk netto/przychody ze sprzedaży 4,4%

   

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2011
  aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,0

   

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2011
  zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 74,3%

   

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2011
  zysk netto/aktywa ogółem 4,4%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2010
  zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,9%

   

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2010
  aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 0,9

   

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2010
  zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 72,4%

   

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2010
  zysk netto/aktywa ogółem 1,6%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2009
  zysk netto/przychody ze sprzedaży 4,7%

   

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2009
  aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 0,5

   

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2009
  zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 66,6%

   

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2009
  zysk netto/aktywa ogółem 4,3%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2008
  zysk netto/przychody ze sprzedaży -3,8%

   

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2008
  aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 0,5

   

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2008
  zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 76,7%

   

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2008
  zysk netto/aktywa ogółem -3,5%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2007
  zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,8%

   

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2007
  aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 0,8

   

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2007
  zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 66,2%

   

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2007
  zysk netto/aktywa ogółem 2,2%