Aktualności

Media o nas

 • Marzec 2016

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza prospekt emisyjny IV Programu Emisji Obligacji.

   
 • Marzec 2015

  PCC Rokita zmienia technologię produkcji na instalacji elektrolizy na technologię membranową.

  Czerwiec 2015

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza prospekt emisyjny III Programu Emisji Obligacji.

   
 • Styczeń 2014

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza prospekt emisyjny II Programu Emisji Obligacji.

  Maj 2014

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza prospekt emisyjny akcyjny Spółki.

  Czerwiec 2014

  PCC Rokita SA debiutuje z akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

   
 • 2013

  Wprowadzenie do obrotu obligacji serii AB, AC, AD

   
 • 2012

  PCC Rokita uruchomia czwartą linię produkcyjną polioli.

  Czerwiec 2012

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza prospekt emisyjny Programu Emisji Obligacji.

   
 • 2011

  Następuje zakończenie inwestycji rewitalizacji monochlorobenzenu oraz inwestycji budowy kwasu solnego.

   
 • 2010

  Ma miejsce otwarcie nowoczesnej instalacji elektrolizy membranowej, najbardziej zaawansowanej technologicznie, przyjaznej dla środowiska i obniżającej koszty produkcji. Otwiera ona nowy rozdział w produkcji chloru i alkalii.

   
 • 2005

  Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A. zmieniają nazwę na PCC Rokita S.A. Firma PCC SE zostaje jej większościowym inwestorem.

   
 • 2002

  Zakłady Chemiczne „Rokita” pozyskują nowego inwestora strategicznego – niemiecką spółkę PCC SE.

   
 •  1989

  Następuje uruchomienie instalacji do produkcji anionowych środków powierzchniowo czynnych (siarczanowanych), na której do dziś produkowane są środki powierzchniowo czynne. Obecnie instalacja funkcjonuje w strukturze spółki PCC EXOL SA.

   
 • 1975

  Następuje rozruch wytwórni polieterów

  1975

  Spółka po raz kolejny zmienia swoją nazwę na Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego „Organika-Rokita”.

  .

   
 • 1968-69

  Do użytku zostaje oddana Centralna Oczyszczalnia Ścieków, wytwórnia tlenku propylenu oraz nowa elektrociepłownia.

   
 • 1957

  Uruchomionych zostaje kilka kluczowych dla zakładu instalacji. Są to m.in.: wytwórnia chloru, chlorobenzenu i dyspergatorów. Produkty te PCC Rokita wytwarza do dnia dzisiejszego.

   

   
 • 1946

  Zakład przyjmuje nazwę Rokita.

  1946

  Pod koniec 1946 roku zostaje uruchomiona pierwsza historycznie instalacja produkcyjna  Pierwszym produktem był podchloryn sodu, a do jego produkcji wykorzystano pozostałe po II wojnie światowej zapasy chloru.