• Rok
DataTreść
2023-03-20Raport okresowy z dnia 2023-03-20

Roczny raport skonsolidowany za 2022
2023-03-20Raport okresowy z dnia 2023-03-20

Raport roczny jednostkowy za 2022
2022-11-10Raport okresowy z dnia 2022-11-10

Raport kwartalny za III kwartał 2022
2022-08-22Raport okresowy z dnia 2022-08-22

Raport półroczny skonsolidowany 2022
2022-05-17Raport okresowy z dnia 2022-05-17

Raport kwartalny za I kwartał 2022
2022-03-16Raport okresowy z dnia 2022-03-16

Raport roczny skonsolidowany za 2021 rok
2022-03-16Raport okresowy z dnia 2022-03-16

Raport roczny jednostkowy za 2021 rok
2021-11-10Raport okresowy z dnia 2021-11-10

Raport kwartalny za III kwartał 2021
2021-08-19Raport okresowy z dnia 2021-08-19

Raport półroczny skonsolidowany 2021
2021-05-19Raport okresowy z dnia 2021-05-19

Raport kwartalny za I kwartał 2021
2021-03-16Raport okresowy z dnia 2021-03-16

Raport roczny skonsolidowany za 2020 rok
2021-03-16Raport okresowy z dnia 2021-03-16

Raport roczny jednostkowy za 2020 rok
2020-11-12Raport okresowy z dnia 2020-11-12

Raport kwartalny za III kwartał 2020
2020-08-20Raport okresowy z dnia 2020-08-20

Półroczny raport skonsolidowany 2020
2020-05-14Raport okresowy z dnia 2020-05-14

Raport kwartalny za I kwartał 2020
2020-03-19Raport okresowy z dnia 2020-03-19

Raport roczny skonsolidowany za 2019 rok
2020-03-19Raport okresowy z dnia 2020-03-19

Raport roczny jednostkowy za 2019 rok
2019-11-14Raport okresowy z dnia 2019-11-14

Raport kwartalny za III kwartał 2019
2019-08-22Raport okresowy z dnia 2019-08-22

Półroczny raport skonsolidowany 2019
2019-05-15Raport okresowy z dnia 2019-05-15

Raport kwartalny za I kwartał 2019
2019-03-18Raport okresowy z dnia 2019-03-18

Raport roczny skonsolidowany za 2018 rok
2019-03-18Raport okresowy z dnia 2019-03-18

Raport roczny jednostkowy za 2018 rok
2018-11-08Raport okresowy z dnia 2018-11-08

Raport kwartalny za III kwartał 2018
2018-08-23Raport okresowy z dnia 2018-08-23

Raport półroczny skonsolidowany 2018
2018-05-16Raport okresowy z dnia 2018-05-16

Raport kwartalny za I kwartał 2018
2018-03-08Raport okresowy z dnia 2018-03-08

Raport roczny skonsolidowany za 2017 rok
2018-03-08Raport okresowy z dnia 2018-03-08

Raport roczny jednostkowy za 2017 rok
2017-11-09Raport okresowy z dnia 2017-11-09

Raport kwartalny za III kwartał 2017
2017-08-18Raport okresowy z dnia 2017-08-18

Raport półroczny skonsolidowany 2017
2017-05-11Raport okresowy z dnia 2017-05-11

Raport kwartalny za I kwartał 2017
2017-03-07Raport okresowy z dnia 2017-03-07

Raport roczny skonsolidowany za 2016 rok
2017-03-07Raport okresowy z dnia 2017-03-07

Raport roczny jednostkowy za 2016 rok
2016-11-03Raport okresowy z dnia 2016-11-03

Raport kwartalny za III kwartał 2016
2016-08-22Raport okresowy z dnia 2016-08-22

Raport półroczny skonsolidowany 2016
2016-05-12Raport okresowy z dnia 2016-05-12

Raport kwartalny za I kwartał 2016
2016-03-16Raport okresowy z dnia 2016-03-16

Roczny raport skonsolidowany za 2015 rok
2016-03-16Raport okresowy z dnia 2016-03-16

Roczny raport jednostkowy za 2015 rok
2015-11-12Raport okresowy z dnia 2015-11-12

Raport okresowy za III kwartał 2015
2015-08-26Raport okresowy z dnia 2015-08-26

Raport półroczny skonsolidowany 2015
2015-05-12Raport okresowy z dnia 2015-05-12

Raport okresowy za I kwartał 2015 r.
2015-03-18Raport okresowy z dnia 2015-03-18

Roczny raport jednostkowy 2014
2015-03-18Raport okresowy z dnia 2015-03-18

Roczny raport skonsolidowany 2014
2014-11-12Raport okresowy z dnia 2014-11-12

Raport kwartalny za III kwartał 2014
2014-08-27Raport okresowy z dnia 2014-08-27

Raport półroczny skonsolidowany 2014
2014-05-12Raport okresowy z dnia 2014-05-12

Śródroczny raport zarządu
2014-03-10Raport okresowy z dnia 2014-03-10

Roczny raport skonsolidowany GK PCC Rokita
2014-03-10Raport okresowy z dnia 2014-03-10

Roczny raport jednostkowy 2013
2013-11-12Raport okresowy z dnia 2013-11-12

Śródroczny raport zarządu
2013-08-28Raport okresowy z dnia 2013-08-28

Półroczny raport skonsolidowany 2013
2013-05-13Raport okresowy z dnia 2013-05-13

Śródroczny raport zarządu
2013-03-19Raport okresowy z dnia 2013-03-19

Roczny raport skonsolidowany GK PCC Rokita
2013-03-19Raport okresowy z dnia 2013-03-19

Roczny raport jednostkowy 2012
2012-11-16Raport okresowy z dnia 2012-11-16

Śródroczny Raport Zarządu
2012-08-31Raport okresowy z dnia 2012-08-31

Raport półroczny 2012
2012-08-31Raport okresowy z dnia 2012-08-31

Raport półroczny skonsolidowany 2012
2012-08-31Raport okresowy z dnia 2012-08-31

Sprawozdanie Zarządu z działalności za półrocze 2012
2012-05-18Raport okresowy z dnia 2012-05-18

Śródroczny raport zarządu
2012-04-02Raport okresowy z dnia 2012-04-02

Raport roczny jednostkowy za 2011
2012-04-02Raport okresowy z dnia 2012-04-02

Raport roczny skonsolidowany za 2011
2011-11-18Raport okresowy z dnia 2011-11-18

Śródroczny raport zarządu
2011-08-31Raport okresowy z dnia 2011-08-31

Raport półroczny jednostkowy PCC Rokita SA za 2011
2011-08-31Raport okresowy z dnia 2011-08-31

Raport półroczny skonsolidowany grupy PCC Rokita za 2011
2011-08-31Raport okresowy z dnia 2011-08-31

Sprawozdanie zarządu za I półrocze 2011