Aktualności

Media o nas

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 31.08.2020 r.

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 31.07.2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 19.05.2020 r.

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 03.04.2020 r.