Aktualności

Media o nas

2014

Spółka uzyskuje uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2010/35/UE do wykonywania napraw i modernizacji cystern kolejowych i drogowych, bębnów i zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do transportu materiałów niebezpiecznych.

2011

Spółka uzyskuje uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do wytwarzania, napraw i modernizacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

2010

Spółka dokonuje zakupu jednego z najnowocześniejszych w Polsce słupowysięgników spawalniczych firmy ESAB – służącego do zautomatyzowanego spawania, o zasięgu roboczym ramienia: wysokość 5m i długość 5m.

2009

Oddanie do użytku pierwszej instalacji wykonywanej w ramach Generalnego Wykonawstwa.

1993

Kontynuowanie działalności jako samodzielny podmiot pod nazwą Zakład Budowy Aparatury „Apakor-Rokita” Sp. z o.o. Spółka uzyskuje uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania, napraw i modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

1946

Rozpoczęcie działalności produkcyjnej jako wydział w strukturach Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Organicznego (obecnie PCC Rokita).

18.02.2014, wnp.pl

Spółka PCC może naprawiać „niebezpieczne” cysterny

Wchodząca w skład Grupy PCC spółka Apakor-Rokita, uzyskała uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego. Uprawnienia pozwalają na wykonywanie napraw i modernizacji cystern kolejowych i drogowych, bębnów i zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do transportu materiałów niebezpiecznych.

Spółka posiada warunki organizacyjno-techniczne, potwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną Transportowy Dozór Techniczny na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 2010/35/UE, do przygotowywania ciśnieniowych urządzeń transportowych dla badań okresowych, pośrednich i nadzwyczajnych w zakresie: cystern kolejowych, bębnów ciśnieniowych oraz butli ciśnieniowych.

– Uzyskane uprawnienia TDT są potwierdzeniem, że spółka posiada wykwalifikowany personel oraz zaplecze techniczne niezbędne do wykonywania usług objętych zakresem uprawnień – mówi Andrzej Przychodny, prezes Apakor-Rokita. 

Rozszerzenie zakresu działalności przyczyni się do wzrostu efektywności działalności operacyjnej spółki poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania posiadanych zasobów sprzętowych oraz wysokich kwalifikacji pracowników spółki. 

Apakor-Rokita specjalizuje się w wykonawstwie, remontach oraz montażu aparatury przemysłowej, rurociągów i konstrukcji stalowych głownie dla branży chemicznej, petrochemicznej, koksowniczej oraz dla przemysłu górniczego. Spółka od lat ma stabilną i ugruntowaną pozycję na rynku, popartą ponad dwudziestoletnim doświadczeniem oraz licznymi referencjami zdobytymi w trakcie realizacji inwestycji dla firm krajowych oraz zagranicznych.

http://chemia.wnp.pl/spolka-pcc-moze-naprawiac-niebezpieczne-cysterny,218637_1_0_0.html

Uzyskany certyfikat jest potwierdzeniem, że APAKOR-ROKITA Sp. z o.o. spełnia najwyższe wymagania jakości dotyczące prowadzenia prac spawalniczych przy produkcji urządzeń ciśnieniowych, bezciśnieniowych, rurociągów technologicznych, przesyłowych oraz konstrukcji stalowych. Wyroby tego typu muszą być wykonane z niezwykłą precyzją, dlatego tak ważne jest zapewnienie nadzoru nad ich jakością już od fazy projektowania. Certyfikowany System Zapewnienia Jakości w Spawalnictwie gwarantuje, że APAKOR-ROKITA Sp. z o.o. prowadzi procesy spawania w sposób całkowicie kontrolowany, w oparciu o sprawdzone procedury i najwyższe standardy. Nasz personel posiada wszystkie wymagane certyfikaty kompetencji (Międzynarodowy Inżynier Spawalnik, certyfikaty do wykonywania badań nieniszczących, certyfikaty spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych) oraz wciąż sukcesywnie doskonali swoje umiejętności i wiedzę. Poddając się certyfikacji bierzemy na siebie obowiązek wdra-żania najnowocześniejszych rozwiązań oraz procedur z dziedziny spawalnictwa. Przestrzeganie obowiązków, procedur związanych z certyfikacją jest regularnie kontrolowane przez jednostkę certyfikującą.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku

PCC Apakor Sp. z o.o. (wcześniej: Zakład Budowy Aparatury „Apakor – Rokita” Sp. z o.o.) to dynamicznie rozwijający się producent aparatury przemysłowej dla sektora chemicznego, petrochemicznego, górniczego, koksowniczego. Kompleksowo realizujemy inwestycje dla znanych w branży liderów takich jak: PCC Rokita , KGHM Polska Miedź, PKN Orlen SA, PGE, Fuchs Oil Corporation (PL), Foster Wheeler Energia Polska.

Spółka otrzymuje coraz więcej zamówień co jest dowodem profesjonalizmu oraz rosnącego zaufania w jakość świadczonych przez nas usług. Wymagają one zaangażowania coraz większej liczby osób, zakupu nowych maszyn i urządzeń oraz modernizacji posiadanej infrastruktury technicznej. W efekcie tych prac jesteśmy w stanie sprostać wysokim normom jakościowym oraz stawianym przez Klientów wymaganiom.

Nasze usługi to produkcja aparatury przemysłowej pod indywidualne zamówienie Klienta, jak również kompleksowa realizacja inwestycji, w tym jako Generalny Wykonawca – włącznie z realizacją zadań z obszaru budowlanego, elektrycznego, kontrolno – pomiarowego, oraz projektowego. Jednym z kluczowych projektów zrealizowanych przez PCC Apakor, było kompleksowe wykonanie aparatów w ramach inwestycji związanej z wykonaniem instalacji do produkcji polioli o zdolności produkcyjnej 30 tys. ton rocznie.

Spółka z Brzegu Dolnego, Zakład Budowy Aparatury APAKOR-ROKITA Sp. z o.o. – producent aparatury przemysłowej dla przemysłu chemicznego – poszukuje nowych pracowników. Szczególnie potrzebni są wykwalifikowani spawacze oraz pracownicy posiadający doświadczenie w montażu aparatury i urządzeń przemysłowych.

Bezrobocie w powiecie wołowskim osiągnęło w grudniu 2012 r. bardzo wysoki poziom 22,3 proc., a liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła ponad 3 800 osób. Tymczasem nowych pracowników poszukuje spółka z Brzegu Dolnego Apakor-Rokita.

– Systematycznie notujemy wzrost zapotrzebowania na nasze usługi, ponadto prowadzone są rozmowy z kontrahentami zagranicznymi dotyczące nawiązania długoterminowej współpracy, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów produkcyjnych, a co za tym idzie poprawę struktury kosztowej i zwiększenie konkurencyjności Spółki na rynku i dlatego poszukujemy do pracy wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska produkcyjne. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenia i bardzo dobre warunki pracy. – mówi Paweł Czarnota, Prezes Zarządu Apakor-Rokita.

Zakład Budowy Aparatury „Apakor – Rokita” Sp. z o.o. to czołowy producent aparatury przemysłowej głównie dla przemysłu chemicznego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku. Spółka realizowała inwestycje między innymi dla KGHM Polska Miedź, PKN Orlen, Foster Wheeler Energia Polska, a więc bardzo dużych i bardzo wymagających klientów. Takie doświadczenie i znajomość branży aparatury przemysłowej pozwala tej spółce wygrywać z konkurentami wysoką jakością produktów i usług oraz terminowością przy realizacji zadań. Apakor-Rokita zajmuje się wytwarzaniem, remontami i modernizacją aparatury przemysłowej, głównie dla przemysłu chemicznego, koksowniczego i petrochemicznego. Wśród najciekawszych aparatów zrealizowanych przez Apakor – Rokita wymienić można wykonanie ogromnego reaktora ważącego 30 ton o pojemności 800 m3 dla PGE (Polska Grupa Energetyczna) albo budowę trzech reaktorów chemicznych dla PCC Rokita o masie 7 ton i pojemności 40 m3 każdy, wykonanych z tytanu, materiału stosowanego powszechnie w przemyśle lotniczym. Z kolei do sztandarowych i najbardziej znanych inwestycji zrealizowanych przez Apakor – Rokita należy budowa nowej wytwórni chemicznej środków siarczanowanych dla Polimexu-Mostostal i wykonanie dla PCC Rokita aparatów w ramach inwestycji związanej z wykonaniem instalacji do produkcji polioli o zdolności produkcyjnej 30 tys. ton rocznie.

Prowadzenie takich skomplikowanych projektów produkcyjnych powoduje, że Apakor musi intensywnie się rozwijać, aby zaspokoić stale zmieniające się potrzeby rynku. Plany rozwoju zakładają więc znaczące inwestycje w latach 2013-2015, głównie w modernizację hal produkcyjnych oraz rozbudowę potencjału produkcyjnego firmy. Apakor-Rokita planuje też zakup nowych maszyn i urządzeń produkcyjnych, które umożliwią wzrost mocy produkcyjnych, wzrost wydajności i jakości produkcji oraz standardów pracy.

– Pracujemy w bardzo trudnej i wymagającej branży, ale bezsprzecznie jesteśmy w niej ekspertami. Każdy nasz projekt to nowe wyzwanie. Szukamy więc osób, które chcą razem z nami tym wyzwaniom sprostać – mówi Andrzej Przychodny, Członek Zarządu Apakor-Rokita.

Zakład Budowy Aparatury „Apakor – Rokita” sp. z o.o., dzięki dużemu doświadczeniu w wykonywaniu prac spawalniczych, jako jeden z nielicznych zakładów w Polsce uzyskał uznanie technologii spawania tytanu przez Urząd Dozoru Technicznego.

Tytan ze względu na swoje właściwości, m.in. wysoką odporność na korozję oraz dużą wytrzymałość, jest coraz częściej stosowanym materiałem w przemyśle chemicznym. Posiadana przez Apakor technologia jest unikalna, co stwarza spółce nowe perspektywy w zdobywaniu kolejnych rynków.