Aktualności

Media o nas

2016

Zakończenie inwestycji rozbudowy myjni autocystern i tankkontenerów oraz budowy zespołu warsztatowego, pozwalającego na obsługę zarówno samochodów ciężarowych jak i osobowych.

 

2014

Debiut PCC Autochem na rynku Catalyst GPW  

2014

Rozpoczęcie realizacji projektu intermodalnego

2007-2013

Modernizacja floty ciągników i cystern, rozwój portfolio usług i pozyskiwanie nowych Klientów.

 

2007

Przyłączenie myjni do Polskiego Stowarzyszenia Myjni Cystern oraz nadanie uprawnień do wydawania certyfikatów ECD.

2006

Uruchomienie myjni autocystern i takkontenerów

2005

Rozpoczęcie budowy myjnia autocystern i tankkontenerów.

2004

Następuje zmiana właściciela i nazwy firmy.  Powołana zostaje spółka PCC Autochem Sp. z o.o.

1996-2003

Okres intensywnego pozyskiwania Klientów spoza Grupy PCC Rokita

1995

Powstaje spółka Autochem-Rokita jako oddzielna spółka, wyodrębniona z Zakładów Chemicznych „Rokita”

PCC Autochem uruchomił nową myjnie cystern, tank-kontenerów i pojemników do przewozu środków chemicznych, paliw a także artykułów spożywczych.

Regularne czyszczenie cystern jest niezwykle istotne w przypadku zbiorników, w których przewożone są szkodliwe substancje. Do tego potrzebny jest specjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowani pracownicy.

Firmy przewozowe zobowiązane są do przestrzegania wielu przepisów, m.in. muszą dbać o bezpieczeństwo i utrzymywać cysterny w nienagannej czystości i sterylności. Żeby uniknąć skażeń, osad pozostawiony przez przewożone substancje czy artykuły spożywcze powinien być dokładnie usunięty.

Dlatego też, urządzenia do mycia muszą być bardzo skuteczne. Przed każdym załadunkiem cysterna powinna być sprawdzana pod kątem czystości, czy nie zawiera pozostałości i zapachów po poprzednim ładunku.

Myciem cystern muszą zajmować się specjalistyczne myjnie, które wyposażone są w odpowiedni do tego sprzęt, choćby ze względu na często przewożone niebezpieczne dla ludzi i środowiska substancje.
Nowa myjnia uruchomiona w Brzegu Dolnym posiada najnowocześniejsze, innowacyjne urządzenia, dzięki którym można myć cysterny bez narażania ludzi i środowiska naturalnego na negatywne skutki.

Co ważne, dla przewoźników i producentów zarówno branży chemicznej jak i spożywczej, myjnia wydaje jako jedyna na Dolnym Śląsku i jedna z ponad 30 w Polsce, certyfikat ECD, dokument będący świadectwem, że spełnia ona międzynarodowe standardy jakości.

Obok nowej myjni, PCC Autochem uruchomił także specjalistyczny warsztat dysponujący odpowiednią infrastrukturą i wyposażeniem do naprawy cystern.
Koszt inwestycji to 6 mln zł.

Brak danych w kalendarium
  • Rok
DataTreść
2016-08-22Raport okresowy z dnia 2016-08-22

Raport za I półrocze 2016
2016-03-24Raport okresowy z dnia 2016-03-24

Raport Roczny 2015
2015-09-30Raport okresowy z dnia 2015-09-30

Raport za I półrocze 2015
2015-07-03Raport okresowy z dnia 2015-07-03

Raport Roczny 2014 – korekta
2015-06-30Raport okresowy z dnia 2015-06-30

Raport Roczny 2014
2014-09-30Raport okresowy z dnia 2014-09-30

Raport roczny za 2013
2014-09-30Raport okresowy z dnia 2014-09-30

Raport za I półrocze 2014

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec feugiat arcu sed eros dapibus, nec scelerisque nisi luctus. Morbi quis mi eu leo elementum consectetur. Nulla scelerisque id enim nec dictum. Aliquam non ipsum purus. Curabitur lacinia leo a commodo vestibulum. Nullam interdum mi nec augue lobortis commodo. Pellentesque ac fringilla erat. Sed ultricies pharetra odio, ac porta enim placerat sit amet. Maecenas eget libero iaculis, consequat leo sed, faucibus nunc.

Brak danych w kalendarium

Dr rer. oec. (BY) Alfred Pelzer

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Joerg Dembek

Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Klimkowski

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Piotr Gembara Prezes Zarządu


Wykształcenie: Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczno-Energetyczny; studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w zakresie Rachunkowości oraz studia podyplomowe na Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu; zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa

Pan Piotr Gembara od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Grupą PCC. Od blisko 30 lat aktywnie uczestniczy w działalności Spółek z Grupy PCC, pełniąc funkcje zarządcze i kierownicze, w tym również w PCC Autochem.
Dariusz Tomanik Członek Zarządu


Wykształcenie: wyższe inżynierskie, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Pan Dariusz Tomanik od początku swojej 15-letniej kariery zawodowej związany jest ze spółkami Grupy PCC.
Od czerwca 2016 r. pracuje na stanowisku Menedżera Logistyki w spółce PCC Rokita SA.
Wcześniej pracował m.in. na stanowisku Analityka Biznesowego w spółce PCC IT S.A oraz Menedżera Logistyki w spółce PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.

  • Rok
DataTreść
2017-01-25Raporty bieżący nr 2/2017 z dnia 2017-01-25

Zmiany w Zarządzie Spółki
2017-01-18Raporty bieżący nr 1/2017 z dnia 2017-01-18

Wyznaczenie ostatniego dnia notowań obligacji serii A
2016-09-07Raporty bieżący nr 7/2016 z dnia 2016-09-07

Zmiany w Zarządzie Spółki
2016-08-22Raporty bieżący nr 6/2016 z dnia 2016-08-22

Raport za I półrocze 2016
2016-08-19Raporty bieżący nr 5/2016 z dnia 2016-08-19

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
2016-05-10Raporty bieżący nr 4/2016 z dnia 2016-05-10

Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego
2016-03-24Raporty bieżący nr 3/2016 z dnia 2016-03-24

Raport Roczny 2015
2016-03-22Raporty bieżący nr 2/2016 z dnia 2016-03-22

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
2016-01-21Raporty bieżący nr 1/2016 z dnia 2016-01-21

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2015-01-29Raporty bieżący nr 1/2015 z dnia 2015-01-29

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 roku
2014-11-26Raporty bieżący nr 9/2014 z dnia 2014-11-26

Zmiana w strukturze właścicielskiej
2014-09-26Raporty bieżący nr 06/2014 z dnia 2014-09-26

Termin publikacji raportów okresowych w 2014 r.
2014-04-07Raporty bieżący nr 05/2014 z dnia 2014-04-07

Podjęcie Uchwały przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
2014-04-01Raporty bieżący nr 04/2014 z dnia 2014-04-01

Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na Catalyst
2014-03-19Raporty bieżący nr 03/2014 z dnia 2014-03-19

Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych obligacji serii A spółki PCC Autochem Sp. z o.o.
2014-03-18Raporty bieżący nr 02/2014 z dnia 2014-03-18

Zakończenie subskrypcji obligacji PCC Autochem Sp. z o.o.
2014-03-18Raporty bieżący nr 01/2014 z dnia 2014-03-18

Przydzielenie spółce PCC Autochem Sp. z o.o. dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy …..
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy …..

Struktura udziałów PCC Autochem Sp. z o.o.

Udziałowiec Liczba udziałów [szt.] Wartość nominalna [PLN] Udział [%]
PCC Rokita SA 8 797 4 398 500 100 %
dywidenda za rok dzień prawa dywidendy dzień wypłaty dywidendy wysokość dywidendy łącznie w zł liczba akcji objętych wypłatą dywidendy wysokość dywidendy na 1 akcję w zł
2011 17 maja 2012 17 maja 2012 50 217 000,00 7 941 320,00 6,32
2012 27 marca 2013 28 marca 2013 49 133 771,00 7 941 320,00 6,19
2013 20 marca 2014 * 68 664 962,00 7 941 320,00 8,65
2014  13 maja 2015 28 maja 2015 69 288 017,00 19 853 300,00 3,49

 

* I transza 30 mln zł – do 27 marca 2014
II transza 15 mln zł – do 15 kwietnia 2014
III transza pozostała kwota – do 30 września 2014

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich w kwestiach związanych z obecnością spółek na rynku kapitałowym.

Dział Relacji Inwestorskich

Marlena Matusiak – Menadżer ds. Relacji Inwestorskich
tel. 71 794 2915
tel. 71 792 2218
ir.rokita@pcc.eu
ir.exol@pcc.eu
ir.kosmet@pcc.eu
ir.autochem@pcc.eu

Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.rokita@pcc.eu.

czytaj więcej

Na Dzień Inwestora Indywidualnego w Brzegu Dolnym, organizowanym wspólnie przez PCC Rokita, PCC Exol, PCC Autochem i PCC Consumer Products Kosmet, przybyła niemal setka inwestorów. Impreza, która odbyła się 4 października br. spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony uczestników.

Podczas spotkania inwestorzy mieli okazję wysłuchać prelekcji przedstawicieli spółek oraz zobaczyć postęp realizowanych inwestycji. – Część z inwestorów zaszczyciła nas swoją obecnością już po raz drugi. Osobiście mogli się oni przekonać jak sprawnie realizujemy inwestycje, porównując obecny stan zaawansowania prac z ubiegłorocznym – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

Inwestorzy mieli okazję zobaczyć m.in. budowę instalacji MCAA, budowę instalacji do produkcji betain, inwestycję elektrolizy membranowej oraz rozbudowę i modernizację zakładów PCC CP Kosmet. – Przez cały czas trwania wycieczki otrzymywaliśmy wyrazy uznania dla sposobu i czasu realizacji inwestycji. Bardzo miło było nam to słyszeć, ponieważ każdego dnia ciężko pracujemy, żeby rozwój spółek był jak najbardziej dynamiczny. Oczywiście nie jest to zasługa tylko kadry menedżerskiej, ale przede wszystkim profesjonalna, solidna praca całego zespołu – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

 W tym roku spółki wprowadziły do programu Dnia Inwestora także dodatkowy element – mini-targi. Po części oficjalnej oraz zwiedzaniu terenu parku przemysłowego Grupy PCC, inwestorzy mieli możliwość zatrzymania się na dłużej przy stoisku każdej ze spółek i osobistej rozmowy z jej menedżerami.

 – Goście byli bardzo zadowoleni, a atmosfera przyjemna. Po raz drugi udało się zorganizować bardzo owocne spotkanie. Już teraz mogę zadeklarować, że dołożymy wszelkich starań, żeby kolejna edycja była niemniej atrakcyjna – mówi Wiesław Klimkowski. – Inwestorzy indywidualni są dla nas bardzo ważni. Dzień Inwestora Indywidualnego to jeden z elementów naszej długoterminowej, otwartej polityki informacyjnej opartej na dwustronnej komunikacji i kontakcie bezpośrednim – dodaje Rafał Zdon.

Na spotkanie zostali zaproszeni akcjonariusze i obligatariusze spółek-organizatorów, czyli wszystkich spółek z Grupy PCC z Brzegu Dolnego, które są aktywne na rynku kapitałowym (na GPW są notowane akcje PCC Rokita i PCC Exol, a na rynku Catalyst obligacje PCC Rokita, PCC Consumer Products Kosmet i PCC Autochem).

  

9 kwietnia 2014 roku spółka PCC Autochem dołączyła do grona emitentów obligacji notowanych na rynku Catalyst. W prywatnej emisji spółka wyemitowała 30.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, na łączną kwotę 3 mln zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na stałym poziomie 6,8% w skali roku, odsetki będą wypłacane kwartalnie. Obligacje zostały wyemitowane na okres 35 miesięcy, termin wykupu przypada na 5 lutego 2017 roku.

Tak jak w przypadku pozostałych emisji obligacji realizowanych przez spółki z grupy PCC, emisja skierowana była przede wszystkim do inwestorów indywidualnych – minimalny zapis określono na poziomie 1 obligacji, czyli 100 zł. Podczas subskrypcji inwestorzy objęli wszystkie 30.000 obligacji, redukcja zapisów nie wystąpiła.

tabela Autochem

Autochem1

Wypłata odsetek z obligacji serii A za XII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A za XI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A za X okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A za IX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A za VIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A za VII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A za VI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A za V okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A za IV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A za III okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A za II okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A za I okres odsetkowy

Przydział obligacji serii A

05.03.2014, www.nbp.pl

Warszawa, 5 marca 2014 r.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 4-5 marca 2014 r.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej.

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy czym sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. W Stanach Zjednoczonych koniunktura – pomimo sygnałów pewnego osłabienia w ostatnim okresie – pozostaje korzystna. Równocześnie w strefie euro następuje powolne ożywienie wzrostu, choć jego skala jest dotychczas niewielka. W największych
gospodarkach wschodzących dynamika aktywności gospodarczej w dalszym ciągu kształtuje się na niskim jak na te kraje poziomie. W części z nich wskaźniki koniunktury pogorszyły się w ostatnim okresie. Umiarkowane tempo wzrostu aktywności gospodarczej na świecie sprzyja utrzymywaniu się niskiej inflacji w wielu krajach.

Dane o krajowej aktywności gospodarczej potwierdzają kontynuację stopniowego ożywienia wzrostu w Polsce. W IV kw. roczna dynamika PKB była wyższa niż w III kw. 2013 r. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał eksport netto. Jednocześnie zwiększył się wkład popytu krajowego do wzrostu PKB. Było to związane z przyspieszeniem dynamiki konsumpcji oraz inwestycji.

Na kontynuację stopniowego ożywienia na początku roku wskazuje utrzymanie się wzrostu produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w styczniu. Jednocześnie dynamika produkcji budowlano-montażowej była ujemna. Wskaźniki koniunktury sygnalizują jednak dalsze ożywienie gospodarcze w kolejnych kwartałach.

Stopniowe ożywienie gospodarcze oddziałuje w kierunku poprawy sytuacji na rynku pracy. Według BAEL, w IV kw. liczba pracujących w gospodarce była wyższa niż rok wcześniej. Sprzyjało to pewnemu obniżeniu stopy bezrobocia, która pozostała jednak na podwyższonym poziomie. Nadal podwyższone bezrobocie sprzyja utrzymaniu niskiej dynamiki płac w gospodarce.

Według wstępnych danych, inflacja CPI w styczniu br. wyniosła 0,7%, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Towarzyszyło temu obniżenie inflacji bazowej, co potwierdza nadal ograniczoną presję popytową. Niską presję kosztową w gospodarce sygnalizuje dalszy spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu. Towarzyszy temu utrzymywanie się niskich oczekiwań inflacyjnych.

Akcja kredytowa dla sektora prywatnego – choć powoli przyspiesza – pozostaje niska. W szczególności, od połowy 2013 r. stopniowo przyspieszała dynamika kredytów konsumpcyjnych. W ostatnich miesiącach nieznacznie wzrosła również – z niskiego poziomu – dynamika kredytów mieszkaniowych oraz kredytów dla przedsiębiorstw.

Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych NBP. Zgodnie z marcową projekcją z modelu NECMOD – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do 14 lutego 2014 r. (cut-off date dla projekcji) – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 0,8-1,4% w 2014 r. (wobec 1,1-2,2% w projekcji z listopada 2013 r.), 1,0-2,6% w 2015 r. (wobec 1,1-2,6%) oraz 1,6-3,3% w 2016. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,9-4,2% w 2014 r. (wobec 2,0-3,9% w projekcji z listopada 2013 r.),  2,7-4,8% w 2015 r. (wobec 2,1-4,5%) oraz 2,3-4,8% w 2016 r.

W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. Taką ocenę potwierdza marcowa projekcja inflacji i PKB. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione w dłuższym okresie, tj. co najmniej do końca trzeciego kwartału br.

W ocenie Rady, obniżenie stóp procentowych w pierwszym półroczu ub. r. oraz utrzymywanie ich na niezmienionym poziomie w kolejnych kwartałach sprzyja ożywieniu krajowej gospodarki, stopniowemu powrotowi inflacji do celu oraz stabilizacji na rynkach finansowych.

http://www.nbp.gov.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2014_03_05.pdf

 

13.02.2014, wnp.pl

PCC Autochem członkiem ECTA

PCC Autochem z Brzegu Dolnego jako jedyna firma z Polski została członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ECTA (European Chemical Transport Assotiation).

Do stowarzyszenia należy ok. 100 największych firm z całej Europy zajmujących się przewozem substancji chemicznych. Przyjęcie spółki do tego grona wymagała rekomendacji innych jego członków. 

PCC Autochem to jedyna firma z Polski i jedna z pierwszych firm z Europy Środkowej, która będzie uczestniczyć w obradach stowarzyszenia i kierować wnioski do CEFIC (Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego). Zarząd firmy będzie reprezentował interesy polskich i środkowoeuropejskich przewoźników chemicznych. 

– Jest to istotny zaszczyt dla firmy, ale i odpowiedzialność – podkreśla Artur Nowotny, prezes spółki PCC Autochem. 

Działalność prowadzona przez PCC Autochem Sp. z o.o. należy do segmentu transportów stawiających największe wymagania w zakresie drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych stałych i płynnych, w ruchu międzynarodowym i krajowym. Spółka jest zobligowania do wzmożonej dbałości o jakość świadczonych usług, ochronę zdrowia pracowników, bezpieczeństwa pracy i ochronę środowiska.

http://chemia.wnp.pl/pcc-autochem-czlonkiem-ecta,218340_1_0_0.html

05.02.2014, www.nbp.pl

Warszawa, 5 lutego 2014 r.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 4-5 lutego 2014 r.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:
. stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej;
. stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
. stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej;
. stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej.

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, choć sytuacja w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. W Stanach Zjednoczonych koniunktura poprawia się, co skłania Rezerwę Federalną do ograniczania skali luzowania ilościowego. Równocześnie następuje powolne ożywienie wzrostu w strefie euro, choć skala tego ożywienia jest dotychczas niewielka. W związku z tym, Europejski Bank Centralny utrzymuje silnie akomodacyjną politykę pieniężną. Z kolei w największych gospodarkach wschodzących dynamika aktywności gospodarczej – pomimo pewnej poprawy – nadal kształtuje się na niskim jak na te kraje poziomie. Umiarkowane tempo wzrostu aktywności gospodarczej na świecie sprzyja utrzymywaniu się niskiej inflacji w wielu krajach.

Ograniczanie skali zakupu aktywów przez Rezerwę Federalną przyczyniło się do pogorszenia nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych, w szczególności w odniesieniu do niektórych gospodarek wschodzących.

Dane o krajowej aktywności gospodarczej sygnalizują kontynuację stopniowego ożywienia wzrostu w Polsce. Wstępne dane o PKB w 2013 r. wskazują, że w IV kw. wzrost gospodarczy był wyższy niż w III kw., przy wciąż istotnym wkładzie eksportu netto do wzrostu PKB. Stopniowe przyspieszenie wzrostu potwierdzają także dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, a także wyhamowanie spadku produkcji budowlano-montażowej. Wzrost aktywności w kolejnych kwartałach sygnalizują wskaźniki koniunktury.

Stopniowe ożywienie gospodarcze oddziałuje w kierunku poprawy sytuacji na rynku pracy. Pojawiają się sygnały wzrostu zatrudnienia, co powinno sprzyjać obniżeniu się bezrobocia. Stopa bezrobocia kształtuje się jednak nadal na podwyższonym poziomie, co ogranicza presję płacową w gospodarce.

Inflacja CPI w grudniu 2013 r. wyniosła 0,7%, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Na niskim poziomie utrzymały się także miary inflacji bazowej, co potwierdza nadal ograniczoną presję popytową. Niską presję kosztową w gospodarce sygnalizuje dalszy spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu. Towarzyszy temu utrzymywanie się niskich oczekiwań inflacyjnych.

W ostatnim okresie akcja kredytowa dla sektora prywatnego nieznaczenie przyspieszyła, choć pozostaje ograniczona. W grudniu 2013 r. roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wciąż była niska. Jednocześnie od połowy 2013 r. stopniowo przyspiesza dynamika kredytów konsumpcyjnych.

W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada podtrzymuje ocenę, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione co najmniej do końca pierwszego półrocza br.

W ocenie Rady, obniżenie stóp procentowych w pierwszym półroczu ub. r. oraz utrzymywanie ich na niezmienionym poziomie w kolejnych kwartałach sprzyja ożywieniu krajowej gospodarki, stopniowemu powrotowi inflacji do celu oraz stabilizacji na rynkach finansowych.

http://www.nbp.gov.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2014_02_05.pdf

PCC Autochem Sp. z o.o. jest jedną z największych polskich firm, wyspecjalizowanych w przewozie płynnych surowców chemicznych, w tym również niebezpiecznych. Przewozy tych materiałów są najtrudniejszym segmentem przewozów samochodowych. Stawiane im wymagania sprawiają, że działalnością taką zajmują się tylko wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie doświadczenie i uzbrojenie sprzętowe. Jako pierwsza polska firma uzyskaliśmy certyfikat jakości ISO 9002 w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Obecnie dysponujemy 60 własnymi zestawami samochodowymi, które składają się z nowoczesnych ciągników siodłowych marki Volvo i Scania oraz specjalistycznych cystern samochodowych, dopuszczonych do przewozu niemalże wszystkich materiałów niebezpiecznych.
Ponadto nasza flota jest co roku powiększana o kolejne zestawy.

Nasza siedziba główna znajduje się w Brzegu Dolnym, jednak w związku ze stale rosnącą liczbą klientów i zleceń, otworzyliśmy oddział na Górnym Śląsku.

Posiadamy nowoczesną myjnię cystern, w której za pomocą wyspecjalizowanego sprzętu, jesteśmy w stanie umyć cysterny nawet po najbardziej niebezpiecznych odpadach. Nasza myjnia posiada międzynarodowy certyfikat ECD, którym może pochwalić się tylko kilka myjni w kraju, co dodatkowo udowadnia jakość usług, którą zapewniamy.

Portal PCCInwestor.pl to projekt skierowany do osób zainteresowanych inwestowaniem w papiery wartościowe spółek z grupy PCC Rokita oraz spółek z nią powiązanych.

Celem portalu jest prezentowanie w sposób przejrzysty i syntetyczny aktualnej oferty naszych spółek w zakresie emitowanych przez nie papierów wartościowych. Treści zamieszczane w serwisie mają charakter edukacyjno-informacyjny. Przeznaczone są zarówno dla doświadczonych inwestorów, którzy przede wszystkim uzyskają tu aktualną i kompletną informację o bieżących, przyszłych oraz zakończonych ofertach, jak i dla osób, które dopiero chcą postawić pierwsze kroki na rynku kapitałowym, inwestując w papiery wartościowe spółek grupy PCC.

Naszą intencją jest stały rozwój funkcjonalności dostępnych w portalu PCCInwestor. Już dziś możecie Państwo utworzyć własny profil, dzięki któremu będziecie mogli m.in. na bieżąco śledzić nasze oferty, jak również otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach wypłaty odsetek czy wykupu obligacje. Ułatwi to Państwu efektywne zarządzanie posiadanymi środkami finansowymi i pomoże zaplanować kolejne inwestycje.

Kurier Gmin Tygodnik Powiatu Wołowskiego

PCC Autochem wchodzi w transport kolejowy

PCC Autochem – spółka z Grupy Kapitałowej PCC Rokita, w połowie tego roku zamierza rozszerzyć swoją ofertę transportową. Oprócz przewozu ciężarówkami firma z Brzegu Dolnego uzupełni oferowane usługi o przewozy kolejowe.

PCC Autochem, który prowadzi działalność w obszarze przewozu, szczególnie niebezpiecznych substancji chemicznych, zamierza w tym roku rozszerzyć swoją ofertę o transport intermodalny, czyli wykorzystujący przynajmniej dwa środki transportu. Ta forma przewozu umożliwia transport oraz obsługę kontenerów zarówno drogą kolejową, jak i kołową.

– Odpowiadamy na rosnące oczekiwania naszych klientów, którzy oczekują czegoś więcej niż tylko dostępności pojazdów ciężarowych. Potrzebują sprawdzonych, szybkich, terminowych oraz bezawaryjnych dostaw. Dlatego w połowie tego roku uzupełnimy naszą ofertę o usługi transportu intermodalnego, który w naszym wypadku będzie dotyczył przewozów kolejowych. Ta forma transportu jest najbezpieczniejsza pod względem przewozu dużej ilości ładunków i pewności dostawy. Dotyczy to szczególnie niebezpiecznych chemicznych środków płynnych, w czym się specjalizujemy. Przewóz kolejowy jest również bardziej ekologiczny, niż transport pojazdami, który wiąże się z emisją CO2 – mówi Michał Nettman, Prezes Zarządu PCC Autochem.

Spółka jest coraz bardziej przyjazna środowisku nie tylko dzięki planom rozwoju przewozów intermodalnych, ale i inwestycji w pojazdy z napędem LPG, które pozwalają zaoszczędzić nawet do 20-proc. zużycia paliwa i 15-proc. niższy poziom emisji CO2. Jeśli pomysł się sprawdzi, docelowo wszystkie pojazdy firmy będą zasilane gazem ziemnym.

PCC Autochem ma kontrahentów w większości krajów Unii Europejskiej, a od końca zeszłego roku w Turcji, Rosji, Ukrainie i Białorusi. – W tym roku planujemy również wejść na rynki Skandynawii, które są kierunkami o wyższych marżach. Otrzymujemy wiele sygnałów o zainteresowaniu klientów odbiorem produktów z tych krajów – dodaje Prezes Nettman.

Pojazdy PCC Autochem, to samochody najlepszych marek (Scania, Volvo, Mercedes, MAN), które spełniają najwyższe standardy emisji spalin. Spółka organizuje dla zatrudnionych kierowców liczne szkolenia dotyczące oszczędnego i bezpiecznego prowadzenia pojazdów dostawczych.

– Nasi kierowcy nie mieli dotąd żadnych poważnych wypadków, więc możemy się zaliczyć do jednej z bezpieczniejszych firm transportowych. Jednak mimo tego stale zapewniamy naszym pracownikom szkolenia z bezpiecznej jazdy. Dzięki temu również nie zdarzyło się, aby nasz transport nie dojechał na miejsce przeznaczenia. Bardzo liczymy na budowaną obecnie obwodnicę Brzegu Dolnego. Dzięki niej nasz transport nie będzie się odbywał przez miasto, a to ucieszy mieszkańców i dodatkowo przyspieszy nasze dostawy – mówi Prezes PCC Autochem.