Aktualności

Media o nas

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Wybrane jednostkowe dane finansowe

Jednostkowe sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za rok 2021
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2021
plik do pobrania

Sprawozdanie audytora z badania
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe
plik do pobrania

Oświadczenie Zarządu ws. firmy audytorskiej
plik do pobrania

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
plik do pobrania

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
plik do pobrania

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za rok 2021
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2021
plik do pobrania

Sprawozdanie audytora z badania
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
plik do pobrania

Oświadczenie Zarządu ws. firmy audytorskiej
plik do pobrania

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
plik do pobrania

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
plik do pobrania

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Wybrane jednostkowe dane finansowe 

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za I półrocze 2021
plik do pobrania

Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za I półrocze 2021
plik do pobrania

Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za I półrocze 2021
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe
plik do pobrania

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za rok 2020

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2020

plik do pobrania

Sprawozdanie audytora z badania

plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

plik do pobrania

Oświadczenie Zarządu ws. firmy audytorskiej

plik do pobrania

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu

plik do pobrania

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za rok 2020

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2020

plik do pobrania

Sprawozdanie audytora z badania

plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe

plik do pobrania

Oświadczenie Zarządu ws. firmy audytorskiej

plik do pobrania

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu

plik do pobrania

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za rok 2020

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2020

plik do pobrania

Sprawozdanie audytora z badania

plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe

plik do pobrania

Oświadczenie Zarządu ws. firmy audytorskiej

plik do pobrania

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu

plik do pobrania

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

plik do pobrania

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za I półrocze 2020
plik do pobrania

Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za I półrocze 2020
plik do pobrania

Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za I półrocze 2020
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe
plik do pobrania

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe

List Zarządu

plik do pobrania

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2019

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2019

plik do pobrania

Sprawozdanie audytora

plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

plik do pobrania

Informacja Zarządu ws. firmy audytorskiej

plik do pobrania

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu

plik do pobrania

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

plik do pobrania

List Zarządu

plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za rok 2019

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2019

plik do pobrania

Sprawozdanie audytora

plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe

plik do pobrania

Informacja Zarządu ws. firmy audytorskiej

plik do pobrania

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu

plik do pobrania

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

plik do pobrania

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za I półrocze 2019
plik do pobrania

Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za I półrocze 2019
plik do pobrania

Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za I półrocze 2019
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe
plik do pobrania

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe

List Zarządu

plik do pobrania

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2018

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2018

plik do pobrania

Sprawozdanie audytora

plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

plik do pobrania

Informacja Zarządu ws. firmy audytorskiej

plik do pobrania

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu

plik do pobrania

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

plik do pobrania

List Zarządu

plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za rok 2018

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2018

plik do pobrania

Sprawozdanie audytora

plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe

plik do pobrania

Informacja Zarządu ws. firmy audytorskiej

plik do pobrania

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu

plik do pobrania

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

plik do pobrania

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe
plik do pobrania 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za I półrocze 2018
plik do pobrania

Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za I półrocze 2018
plik do pobrania

Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za I półrocze 2018
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe
plik do pobrania

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe

List Zarządu
plik do pobrania

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL za rok 2017
plik do pobrania

Sprawozdanie z badania GK PCC EXOL
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
plik do pobrania

List Zarządu
plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL za rok 2017
plik do pobrania

Sprawozdanie z badania PCC EXOL
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe
plik do pobrania

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za I półrocze 2017
plik do pobrania

Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za I półrocze 2017
plik do pobrania

Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za I półrocze 2017
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe
plik do pobrania

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2017
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2017
plik do pobrania

List Zarządu
plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta
plik do pobrania

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za rok 2016
plik do pobrania

Wybrane dane finansowe skonsolidowane
plik do pobrania

List Zarządu

plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC EXOL SA za rok 2016

plik do pobrania

Wybrane dane finansowe

plik do pobrania

 

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2016
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2016
plik do pobrania

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za I półrocze 2016
plik do pobrania

Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za I półrocze 2016
plik do pobrania

Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za I półrocze 2016
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe
plik do pobrania

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2016
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2016
plik do pobrania

Prezentacja wynikowa
plik do pobrania

List Zarządu
plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta
plik do pobrania

Raport roczny skonsolidowany za rok 2015
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za rok 2015
plik do pobrania

Wybrane dane finansowe skonsolidowane
plik do pobrania

List Zarządu

plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

plik do pobrania

Raport roczny jednostkowy za rok 2015

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC EXOL SA za rok 2015

plik do pobrania

Wybrane dane finansowe jednostkowe

plik do pobrania

 

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2015
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2015
plik do pobrania

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za I półrocze 2015
plik do pobrania

Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za I półrocze 2015
plik do pobrania

Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za I półrocze 2015
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe
plik do pobrania

 

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2015
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2015
plik do pobrania

List do akcjonariuszy
plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta
plik do pobrania

Raport roczny skonsolidowany za rok 2014
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za rok 2014
plik do pobrania

Wybrane dane finansowe skonsolidowane
plik do pobrania

List do akcjonariuszy

plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

plik do pobrania

Raport roczny jednostkowy za rok 2014

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC EXOL SA za rok 2014

plik do pobrania

Wybrane dane finansowe jednostkowe

plik do pobrania

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2014
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2014
plik do pobrania

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za I półrocze 2014
plik do pobrania

Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za I półrocze 2014
plik do pobrania

Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za I półrocze 2014
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe
plik do pobrania

 

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2014
plik do pobrania

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014
plik do pobrania

List do akcjonariuszy
plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta
plik do pobrania

Raport roczny skonsolidowany za rok 2013
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za rok 2013
plik do pobrania

Wybrane dane finansowe skonsolidowane
plik do pobrania

List do akcjonariuszy

plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

plik do pobrania

Raport roczny jednostkowy za rok 2013

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC Exol SA za rok 2013

plik do pobrania

Wybrane dane finansowe jednostkowe

plik do pobrania

List do Akcjonariuszy
plik do pobrania

Sprawozdanie finansowe za rok 2012
plik do pobrania 

Raport z badania sprawozdania za rok 2012
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu za rok 2012
plik do pobrania

Wybrane dane finansowe za rok 2012
plik do pobrania

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2013
plik do pobrania

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013
plik do pobrania

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC Exol za I półrocze 2013
plik do pobrania

Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Exol za I półrocze 2013
plik do pobrania

Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Exol za I półrocze 2013
plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe
plik do pobrania

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2013
plik do pobrania

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013
plik do pobrania

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2012
plik do pobrania

Raport kwartalny za III kwartał 2012
plik do pobrania
 

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I półrocze 2012
plik do pobrania

Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego za I połrocze 2012
plik do pobrania

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2012
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu za I połrocze 2012
plik do pobrania