Aktualności

Media o nas

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XX okres odsetkowy okres odsetkowyWypłata odsetek z obligacji serii GA za XX okres odsetkowy okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XXVIII okres odsetkowy okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XXVII okres odsetkowy okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XXVI okres odsetkowy okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XXV okres odsetkowy okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XXIV okres odsetkowy okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XXIII okres odsetkowy okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XXII okres odsetkowy okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XXI okres odsetkowy okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XIX okres odsetkowy okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XVIII okres odsetkowy okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XVII okres odsetkowy okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XVI okres odsetkowy okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XV okres odsetkowy okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XIV okres odsetkowy okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za X okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za IX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za VIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za VII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za VI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za V okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za IV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za III okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za II okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za I okres odsetkowy

W wartej do 15 mln zł publicznej ofercie obligacji chemicznej spółki inwestorzy złożyli 585 zapisów o łącznej wartości 22,4 mln zł.

PCC Rokita oferował siedmioletni dług ze stałym 5,5-proc. kupnem wobec 5 proc., które spółka proponowała w 12 wcześniejszych emisjach z ostatnich lat. Wartość oferty to zaś 15 mln zł, co z kolei było najniższą kwotą, o jaka Rokita ubiegał się od ponad ośmiu lat.

Nowe papiery serii GA chemicznej spółki trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 12 wcześniejszych emisji Rokity. Zależnie od serii, rynek wycenia je między 99 a 100,49 proc. nominału, co w przypadku najdłuższych serii z terminami spłaty w latach 2024-2026 daje 5-5,1 proc. rentowności brutto.

Tydzień temu Rokita wykupił w terminie warte 25 mln zł obligacje PCR1019, które były właśnie ostatnią emisją spółki z 5,5-proc. kuponem.

Źródło: https://obligacje.pl/pl/a/pcc-rokita-zredukowal-zapisy-o-33-1-proc, 23 października 2019

 

We wtorek 8 października 2019 roku z emisją obligacji korporacyjnych serii GA wystartuje spółka PCC Rokita. Emisja potrwa do poniedziałku, 21 października. Z ciekawostek, jest to najniższa wartościowo emisja (wartość 15 mln zł) w porównaniu do już notowanych na Catalyst, a jednocześnie po raz pierwszy od długiego czasu spółka podwyższyła oferowane oprocentowanie, z 5 do 5,5% w skali roku.

Poniżej przedstawiam warunki emisji obligacji korporacyjnych PCC Rokita, informacje, gdzie można zakupić obligacje, a także porównanie oprocentowania oferowanej emisji z rentownościami obligacji już notowanymi na rynku Catalyst.

Analizę wyników I półrocza 2019 roku PCC Rokita znajdziesz w tym miejscu. Pod tym wpisem w komentarzu znajdziesz natomiast krótkie streszczenie Dni Inwestora w PCC Rokita, który miał miejsce w ostatnią sobotę września.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI KORPORACYJNYCH PCC ROKITA, SERIA GA

Wartość emisji: 15 mln zł.

Rozpoczęcie zapisów: 08.10.2019 r., zakończenie zapisów 21.10.2019 r. Zapisy nie będą skrócone.

Cena emisyjna obligacji wynosi 100 zł,

Przewidywany termin przydziału obligacji: 22.10.2019 r., obligacje powinny zostać zaksięgowane na rachunkach maklerskich w ciągu 14 dni od ich przydziału.

Obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst, można zakładać, że dzień debiutu będzie miał miejsce w listopadzie 2019 roku,

Oprocentowanie obligacji korporacyjnych PCC Rokita seria FA wynosi 5,5% i jest stałe przez cały okres emisji. Odsetki będą wypłacane w okresach kwartalnych,

Obligacje emitowane są na okres 7 lat, a zatem ich termin wykupu wypadnie w dniu 22.10.2026 roku.

Minimalny zapis – brak, wystarczy się zapisać na 1 sztukę obligacji.

Od zapisu na obligacje nie jest pobierana prowizja.

Obligacje nie są zabezpieczone.

OBLIGACJE KORPORACYJNE PCC ROKITA SERIA GA – GDZIE KUPIĆ

Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski BDM i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Do zakupu i obsługi obligacji możesz na przykład założyć bezpłatny rachunek maklerski “BDM Obligacje” właśnie w BDM.

OBLIGACJE KORPORACYJNE PCC ROKITA SERIA GA – PORÓWNANIE RENTOWNOŚCI Z CATALYST

Poniżej w formie wykresu porównuję rentowność oferowanej serii obligacji (ostatni słupek po prawej stronie) z już notowanymi na Catalyst obligacjami spółki PCC Rokita. Niebieską kropką zaznaczony jest okres pozostały do wykupu. Dane odnośnie rentowności pobrałem z serwisu Obligacje.pl.

Emisja obligacji PCC Rokita seria GA - porównanie rentowności do obligacji notowanych na Catalyst
Emisja obligacji PCC Rokita seria GA – porównanie rentowności do obligacji notowanych na Catalyst

EMISJA OBLIGACJI PCC ROKITA SERIA GA – PODSUMOWANIE

Jak widać z powyższego wykresu, inwestorzy dość podobnie traktują ryzyko obligacji, którym do wykupu pozostało 2 lata, jak i takich, które do wykupu mają 6 lat. Oprocentowanie oferowanej emisji przekracza rentowności, które można osiągnąć kupując samodzielnie obligacje na rynku Catalyst. Osobną kwestią jest ryzyko długiego okresu do wykupu. Zapewne są inwestorzy, którzy wolą zakupić PCR0522 dające nieco niższą rentowność, ale znacznie krótszy okres do wykupu.

W swoich inwestycjach warto uwzględniać również ryzyko stałej stopy procentowej. Działa ono w dwie strony. Gdy stopy procentowe rosną, to realny zysk z inwestycji w obligacje o stałej stopie maleje. I odwrotnie, w świecie niskich stóp procentowych obligacje ze stałym oprocentowaniem kupione na długi okres dają dodatkowe możliwości do zarobku.

Wracając do emisji obligacji PCC Rokita, wydaje się, że podniesienie oprocentowania może również powiązane z:

  • obecnymi oczekiwaniami co do wzrostu inflacji,
  • zaraportowanymi za Q2 2019 słabszymi wynikami spółki,
  • wreszcie, obecnie zapada spółce seria obligacji PCR1019, której oprocentowanie wynosiło również 5,5%. Być może ta oferta ma umożliwić dotychczasowym obligatariuszom spółki kontynuację inwestycji na tym samym poziomie oprocentowania.

Więcej informacji o emisji i możliwościach wzięcia w niej udziału znajdziesz na stronach PCC Rokita, w tym miejscu.

Źródło: https://www.rynekobligacji.com/2019/10/emisja-obligacji-pcc-rokita-seria-ga/, 22 października 2019

Prospekt VII Programu Emisji Obligacji

Aneks 1 do Prospektu VII Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii GA

Komunikat Aktualizujący nr 1

Aneks 2 do Prospektu VII Programu Emisji Obligacji

Aneks 3 do Prospektu VII Programu Emisji Obligacji

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXVIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXVII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXVI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXIV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XIX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XVIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XVII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XVI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XIV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za X okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za IX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za VIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za VII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za VI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za V okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za IV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za III okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za II okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za I okres odsetkowy

Przy sięgającej prawie 40 mln zł nadsubskrypcji średnia stopa alokacji wyniosła 35,6 proc. dla każdego ze złożonych zapisów. Było ich w sumie 985, co oznacza, że przeciętna wartość każdego ze zleceń nabycia długu Rokity sięgała 62,8 tys. zł.

PCC Rokita oferował stałe 5 proc. w skali roku za siedmioletni niezabezpieczony dług.

W poprzedniej ofercie publicznej, także siedmioletnich obligacji oprocentowanych na stałe 5 proc., którą przeprowadzono w kwietniu ubiegłego roku, wartość zapisów sięgnęła 27,91 mln zł wobec dostępnej wówczas puli 20 mln zł. Złożono wtedy 455 zapisów.

Zarówno liczba, jak i wartość złożonych zapisów były bez porównania wyższe niż w ofercie sprzed roku. Nie są to bynajmniej dla Rokity poziomy wcześniej niespotykane. Warto bowiem przypomnieć, że w marcu 2018 r., gdy chemiczna spółka oferowała sześcioletnie obligacje na 5 proc. rocznie, inwestorzy złożyli 1083 zapisy o łącznej wartości 76,2 mln zł wobec oferowanych wówczas 25 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji Rokity z terminami spłaty do kwietnia 2025 r. Najdłuższe z nich, wygasające w latach 2023-2025, wyceniane są z rentownościami do 4,7-4,8 proc. brutto.

Niecałe dwa tygodnie temu Rokita wykupił w terminie warte 22 mln zł papiery PCR0419.

Źródło: https://obligacje.pl/pl/a/zapisy-na-obligacje-rokity-zredukowane-o-64-4-proc, 29 kwietnia 2019

Grupa PCC Rokita wypracowała rekordowo wysokie skonsolidowane zyski za rok 2018. Skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom 341 mln zł (+28% r/r), a zysk netto 227 mln zł (+24% r/r). Marża brutto na sprzedaży Grupy w 2018 roku przekroczyła poziom 30%.

Główną przyczyną tak dobrych rezultatów były wyniki segmentu Chloropochodne. Wzrosły zarówno ilości sprzedawanych produktów oferowanych przez ten segment, jak i marże osiągane na sprzedaży. Był to efekt sprzyjającej koniunktury na rynku chloroalkaliów oraz zwiększanych zdolności produkcyjnych. Segment Chloropochodne wypracował historycznie najwyższy zysk EBITDA, o 78% wyższy niż w roku 2017. Równolegle w segmencie Poliuretany, mimo wymagającego otoczenia rynkowego, sprzedaż zwiększyła się o 7% wobec roku porównawczego. Segment ten zmagał się zarówno z wysokimi cenami surowców, jak i z wysoką podażą produktów na rynku. Zdecydowaną większość sprzedaży segmentu stanowiły produkty specjalistyczne. Ponadto segment Inna działalność chemiczna odnotował wzrost zysku EBITDA o 28% (r/r), co zawdzięcza przede wszystkim rekordowo wysokim przychodom i marżom. Segment ten stale dąży do zwiększania sprzedaży produktów specjalistycznych.

W minionym roku rynek chloroalkaliów odnotował bardzo dobra koniunkturę – stwierdza Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. – Ponadto, jednym z kluczowych elementów naszej strategii są konsekwentnie realizowane inwestycje. W segmencie Chloropochodne w 2018 roku konsekwentnie zwiększaliśmy zdolności produkcyjne elektrolizy. Eliminacja wąskich gardeł w procesie produkcyjnym doprowadzi do dalszego zwiększania zdolności produkcyjnych w tym obszarze – dodaje Wiesław Klimkowski.

Akcje i obligacje Spółki są notowane na GPW. Spółka jest uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-chemia, WIGdiv oraz prestiżowego Respect Index.

Realizując strategię biznesową, równolegle dążymy do równowagi między rentownością ekonomiczną biznesu a szeroko pojętym interesem społecznym, jak również odpowiedzialnym zarządzaniem organizacją – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. – Kolejny rok z rzędu akcje PCC Rokita zostały zakwalifikowane do prestiżowego giełdowego indeksu RESPECT Index, skupiającego tylko 31 z prawie 500 spółek notowanych na GPW. Spółka jest uczestnikiem tego indeksu od 2016 roku – dodaje Rafał Zdon.

Chemiczna spółka giełdowa PCC Rokita pozyskała finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Środki przeznaczy na realizację projektu inwestycyjnego, który obejmuje rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych.

PCC Rokita SA w dniu 22 stycznia 2019 r. podpisała umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), w ramach której bank udzielił Spółce finansowania na kwotę 45 mln EUR, dostępnego w maksymalnie 4 transzach. Okres finansowania może wynieść od 4 do 12 lat i zostanie odrębnie określony dla każdej z transz i w zależności od decyzji Spółki. Umowa z EBI zawiera szereg zobowiązań dotyczących m.in. utrzymania określonego w umowie poziomu wskaźników finansowych czy ograniczeń dot. wypłaty dywidendy.

Zawarta przez PCC Rokita umowa to wyraz pozytywnej oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki dokonanej przez EBI, jak również rzetelności realizowanych przez nas inwestycji – mówi Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu PCC Rokita. Należy przy tym podkreślić, że projekty finansowane przez EBI są innowacyjne i przyjazne dla środowiska oraz zapewniają trwały wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy – dodaje Prezes Klimkowski.

Pozyskane środki Spółka przeznaczy na inwestycje o łącznej wartości szacunkowej 110,5 mln EUR. Będą one obejmowały m.in. rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych takich jak: instalacja Pilot Plant w celu rozwoju polioli, instalacja pilotażowa do produkcji fosforanów i fosforynów, inwestycje związane z rozbudową i optymalizacją produkcji na elektrolizie oraz na instalacji tlenku propylenu, budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów oraz inne inwestycje, mające na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do zwiększonej skali działania.

W ostatnich latach PCC Rokita stworzyła sprzyjającą strukturę finansowania swojej działalności. Filarami tej struktury są wpływy z emisji obligacji, kredyty, pożyczki i inne formy finansowania – mówi Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu. Mając na uwadze aktualnie dostępne źródła finansowania oraz stały rozwój Spółki, podjęliśmy decyzję o wieloletniej współpracy ze stabilnym partnerem finansowym, jakim jest Europejski Bank Inwestycyjny – dodaje Rafał Zdon.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index). PCC Rokita już po raz trzeci została zakwalifikowana do grona uczestników RESPECT Index w ramach XII edycji tego projektu. RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji w skład indeksu po XII edycji wejdzie 31 spółek z blisko 500 giełdowych spółek głównego parkietu. Celem projektu RESPECT Index jest wskazanie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Uczestnictwo w tym elitarnym gronie stanowi prestiżowe wyróżnienie. W skład tegorocznej edycji indeksu weszły min. takie spółki jak KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen S.A., PZU S.A, CCC S.A., Orange Polska S.A. czy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

– Z roku na rok rośnie liczba spółek, które prowadzą działalności zgodnie z zasadami CSR oraz tych, które doceniają znaczenie uwzględniania czynników pozafinansowych w komunikacji z inwestorami. W XII edycji RESPECT Index znalazło się aż 31 firm. Dodatkowo, w tegorocznej edycji po raz pierwszy wprowadziliśmy certyfikat RESPECT przyznawany spółkom, które nie mogą wejść do indeksu, ale są zainteresowane potwierdzeniem spełniania najwyższych standardów biznesu odpowiedzialnego społecznie na GPW. Jednocześnie we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki po raz pierwszy zostaną przyznane nagrody dla spółek dbających o jakość relacji z kontrahentami. Gratulujemy wszystkim laureatom tegorocznej edycji i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju społecznie odpowiedzialnej działalności – powiedziała podczas Gali ogłoszenia skład RESPECT Index Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Spółki należące do RESPECT Index wyróżniają się jakością raportowania, poziomem relacji inwestorskich czy ładem informacyjnym. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności RESPECT Index, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów.

Przy weryfikacji spółek pretendujących do wejścia do RESPECT Index brana jest pod uwagę cena akcji spółki, wypłacana dywidenda oraz pozytywna weryfikacja firmy doradczej Deloitte, przeprowadzona w siedzibie spółki na podstawie dokumentacji i wywiadu z kluczowymi dla poszczególnych obszarów pracownikami. Spółki do indeksu są kwalifikowane na podstawie liczby uzyskanych w badaniu punktów.

Indeks w ciągu dziewięciu lat istnienia zwiększył swoją wartość o 70 proc. W tym czasie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 47% a WIG20 spadł o 4%. Taki wynik wskazuje na fakt, że spółki tworzące ten wskaźnik charakteryzują się wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG.

Nowy skład RESPECT Index będzie obowiązywał od 27 grudnia 2018 r.

VI edycja dnia inwestora odbyła się w industrialnym klimacie instalacji położonych na terenie dolnobrzeskiego parku chemicznego. Giełdowe spółki PCC Rokita i PCC EXOL znów zanotowały rekordową frekwencję – w wydarzeniu wzięło udział prawie 300 gości.

– Bez silnej chemii trudno o dobrze rozwiniętą gospodarkę. Dzięki podejmowanym inwestycjom w tym sektorze, dystans między Polską a krajami wysoko rozwiniętymi dynamicznie się zmniejsza, choć mamy jeszcze wiele do zrobienia – powiedział Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita.

Stałym punktem dnia inwestora w PCC jest zwiedzanie zakładów produkcji wyrobów chemicznych, podczas którego uczestnicy mają szansę zobaczyć m.in. realizowane inwestycje. Wartym zaznaczenia jest fakt, że inwestycje to nie tylko nowe instalacje produkcyjne, ale również rozbudowa i modernizacja infrastruktury okołoprodukcyjnej. Przez ostatnie 12 lat tylko w ten obszar zainwestowano około 170 mln zł, z czego połowa została wydana w ciągu pięciu lat.

– Inwestycje i innowacje to najważniejsze czynniki decydujące o dynamicznym rozwoju rynku chemicznego. Zaawansowane technologie, rosnące nakłady na R&D i infrastrukturę oraz dynamika wzrostu zdolności produkcyjnych w przemyśle chemicznym świadczą o tym, że jest jeszcze spora przestrzeń dla kolejnych inwestycji w Polsce i Europie. Potwierdza to również fakt, że branża chemiczna jest coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów – powiedział Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita i PCC EXOL.

PCC Rokita i PCC EXOL przeprowadziły ponad 20 publicznych emisji obligacji o wartości około 0,5 mld zł. Wartość wykupionych dotąd obligacji to 110 mln zł. PCC Rokita jest pionierem na rynku obligacji detalicznych w Polsce, emitując je już od siedmiu lat. PCC EXOL dołączyła do grona emitentów obligacji nieco później, w roku 2016.

Źródło: https://obligacje.pl/pl/a/rekordowa-frekwencja-na-dniu-inwestora-spolek-z-grupy-pcc, 24 września 2018

VI edycja Dnia Inwestora spółek PCC Rokita i PCC EXOL odbyła się w industrialnym klimacie instalacji położonych na terenie dolnobrzeskiego parku chemicznego. Giełdowe spółki PCC Rokita i PCC EXOL znów zanotowały rekordową frekwencję. W wydarzeniu wzięło udział prawie 300 gości. Świadczy to o dużym zainteresowaniu Inwestorów profilem działalności spółek oraz strategią ich dalszego rozwoju.

Podczas spotkania prowadzący podkreślili znaczącą rolę inwestycji w przemyśle chemicznym, jego istotny wpływ na rozwój gospodarczy, a także rosnącą pozycję Polski aspirującej do grona państw wysoko rozwiniętych.

„Bez silnej chemii trudno o dobrze rozwiniętą gospodarkę. Dzięki podejmowanym inwestycjom w tym sektorze, dystans między Polską a krajami wysoko rozwiniętymi dynamicznie się zmniejsza, choć mamy jeszcze wiele do zrobienia ” – powiedział Prezes Zarządu PCC Rokita, Wiesław Klimkowski.

Ciekawym punktem spotkania z Inwestorami było przedstawienie zmian w infrastrukturze spółek Grupy PCC, które przyczyniły się do ich sukcesu na przestrzeni ostatnich lat. Przybliżono również profile działalności spółek oraz poruszono kwestie bezpieczeństwa, które jest szczególnie ważne ze względu na specyfikę branży chemicznej.

Stałym punktem Dnia Inwestora w PCC jest zwiedzanie zakładów produkcji wyrobów chemicznych, podczas którego uczestnicy mają szansę zobaczyć m.in. realizowane inwestycje. Inwestorzy, którzy po raz kolejny odwiedzili dolnobrzeski park chemiczny, niewątpliwie zauważyli zmiany jakie zachodzą na terenach przemysłowych spółek Grupy PCC.

Wartym zaznaczenia jest fakt, że inwestycje to nie tylko nowe instalacje produkcyjne, ale również rozbudowa i modernizacja infrastruktury okołoprodukcyjnej. Przez ostatnie 12 lat tylko w ten obszar zainwestowano około 170 mln złotych, z czego połowa tej kwoty została wydatkowana w ciągu 5 lat.

„Inwestycje i innowacje to najważniejsze czynniki decydujące o dynamicznym rozwoju rynku chemicznego. Zaawansowane technologie, rosnące nakłady na R&D i infrastrukturę oraz dynamika wzrostu zdolności produkcyjnych w przemyśle chemicznym świadczą o tym, że jest jeszcze spora przestrzeń dla kolejnych inwestycji w Polsce i Europie. Potwierdza to również fakt, że branża chemiczna jest coraz bardziej atrakcyjna dla Inwestorów” – powiedział Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita i PCC EXOL.

Cykliczne spotkania podczas Dnia Inwestora w dolnobrzeskim zagłębiu chemicznym to nie tylko możliwość zapoznania się z działalnością samych spółek, ale również doskonała sposobność do dyskusji z osobami zarządzającymi. Stanowią one także platformę wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy samymi Inwestorami. Zarówno PCC Rokita jak i PCC EXOL przywiązują bardzo dużą wagę do budowania trwałych relacji z Inwestorami, opartych na rzetelnej komunikacji, otwartości i transparentności.

PCC Rokita i PCC EXOL przeprowadziły ponad 20 publicznych emisji obligacji o wartości około 0,5 mld zł. Wartość wykupionych dotąd obligacji to 110 mln zł. Warto nadmienić, że PCC Rokita jest niekwestionowanym pionierem na rynku obligacji detalicznych w Polsce, emitując je już od 7 lat. PCC EXOL dołączyła do grona emitentów obligacji nieco później, to jest w roku 2016.
Należy nadmienić, że zarówno PCC Rokita jak i PCC EXOL systematycznie dzielą się z Inwestorami dywidendą. Jednocześnie prowadzą kolejne inwestycje, wdrażają nowe produkty i zwiększają sprzedaż.

PCC Rokita, giełdowa spółka z branży chemicznej, opublikowała bardzo dobre wyniki za I półrocze 2018. Siłą napędową takich rezultatów były przede wszystkim wyniki jednego z podstawowych segmentów produkcyjnych, jakim jest segment Chloropochodne. Grupa wypracowała bardzo wysokie zyski, zarówno EBITDA, na poziomie 155,7 mln zł (+30,6% IH17/IH18), jak i zysk netto w kwocie 108,1 mln zł (+43,7% IH17/IH18). Marża brutto na sprzedaży Grupy w I półroczu 2018 roku osiągnęła poziom 29,5%.

Na tak dobre rezultaty miały wpływ przede wszystkim wyniki działalności jednego z dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych Grupy, segmentu Chloropochodne. Źródłem dla wzrostów był wysoki poziom marż i wolumenu sprzedaży m.in. z powodu kontynuacji sprzyjającej koniunktury na rynku i wysokich cen alkaliów. Segment wypracował wzrost EBITDA o ponad 82% wobec I półrocza roku 2017.

Zróżnicowanie biznesu to istotny elementem efektywnej od lat strategii, obecnie trwa bardzo dobra koniunktura na rynku chloroalkaliów– stwierdza Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA – Ponadto inną kluczowa częścią naszej strategii są inwestycje. Zwiększamy zdolności produkcyjne naszych instalacji, rozpoznajemy potencjał nowych, niszowych rynków, poszerzamy konsekwentnie portfolio – dodaje Wiesław Klimkowski.

Spółka realizuje inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne w segmencie Chloropochodne. Ponadto PCC Rokita równocześnie dostrzega potencjał wzrostowy, jaki prezentuje Azja. PCC Rokita od 2015 roku jest obecna w Tajlandii. Następnym krokiem, zwiększającym zaangażowanie Spółki w tym rejonie świata, było nabycie w 2018 roku kolejnych udziałów tajskiej spółki produkcyjnej, IRPC Polyol. PCC Rokita posiada obecnie 50% udziałów tej spółki.

Ponadto PCC Rokita regularnie dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Dywidenda wypłacona przez Spółkę za ubiegły rok była najwyższa w historii jej obecności na rynku kapitałowym, wyniosła 8,31 zł na akcję. To jedna z najwyższych stóp dywidendy wypłacanej przez spółki notowane w Polsce.

Od czasu debiutu akcji spółki na warszawskim parkiecie, suma wypłaconych dywidend daje wartość prawie 24 zł na akcję.– mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita – Podczas IPO cena sprzedaży akcji wynosiła 33 zł za akcję. Wypłacone od tego czasu dywidendy stanowią zatem ponad 70% tej ceny. Aktualny kurs oscyluje w granicach 100 zł – dodaje Rafał Zdon.

PCC Rokita, wraz ze spółką – siostrą PCC EXOL, regularnie raz w roku organizuje Dzień Inwestora. Jest to spotkanie z zarządzającymi na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym. To okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami spółki giełdowej i najlepszy sposób na osobiste zdobycie wiedzy o spółce. W dniu 22 września br. Inwestorzy będą mieli okazję nie tylko porozmawiać z osobami zaangażowanymi na co dzień w działalność Spółki, ale także osobiście zobaczyć, jak rozwija się park przemysłowy w Brzegu Dolnym.

Akcje i obligacje Spółki są notowane na GPW. Spółka jest uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-chemia, WIGdiv oraz prestiżowego Respect Index, gromadzącego spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny społecznie i zrównoważony.

Prospekt VI Programu Emisji Obligacji

Aneks 1 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

Aneks 2 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

Aneks 3 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

Aneks 4 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

Aneks 5 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii FA

Komunikat aktualizujący nr 1

Aneks 6 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

Aneks 7 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

Aneks 8 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

Aneks 9 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

 

 

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XXVIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XXVII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XXVI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XXV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XXIV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XXIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XXII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XXI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XIX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XVIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XVII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XVI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XIV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za X okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za IX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za VIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii EF za VII okres odsetkowy