Aktualności

Media o nas

Prospekt VII Programu Emisji Obligacji

Aneks 1 do Prospektu VII Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii GA

Komunikat Aktualizujący nr 1

Aneks 2 do Prospektu VII Programu Emisji Obligacji

Aneks 3 do Prospektu VII Programu Emisji Obligacji

Aneks 4 do Prospektu VII Programu Emisji Obligacji

Aneks 5 do Prospektu VII Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii GB

Komunikat Aktualizujący nr 2

Aneks 6 do Prospektu VII Programu Emisji Obligacji

Prospekt VI Programu Emisji Obligacji

Aneks 1 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

Aneks 2 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

Aneks 3 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

Aneks 4 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

Aneks 5 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii FA

Komunikat aktualizujący nr 1

Aneks 6 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

Aneks 7 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

Aneks 8 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

Aneks 9 do Prospektu VI Programu Emisji Obligacji

 

 

Prospekt V Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii EA

Aneks nr 1 do Prospektu V Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii EB

Aneks nr 2 do Prospektu V Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 3 do Prospektu V Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii EC

Aneks nr 4 do Prospektu V Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 5 do Prospektu V Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii ED

Aneks nr 6 do Prospektu V Programu Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii EE

Aneks nr 7 do Prospektu V Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii EF

Aneks nr 8 do Prospektu V Programu Emisji Obligacji

Prospekt  IV Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 1 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 2 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii DA

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii DB

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii DC

Aneks nr 3 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 4 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji 

Aneks nr 5 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji 

Komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii DD

Oświadczenie o sprostowaniu OWE serii DD

Aneks nr 6 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji 

Aneks nr 7 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji 

Pliki do pobrania

Prospekt  III Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii CA

Aneks nr 1 do Prospektu III Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 2 do Prospektu III Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 3 do Prospektu III Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 4 do Prospektu III Programu Emisji Obligacji

Prospekt Emisyjny Oferty Publicznej Akcji

Komunikat aktualizujący Nr 1

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Oferty Publicznej Akcji

Komunikat aktualizujący Nr 2

Informacja o ostatecznej cenie

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Oferty Publicznej Akcji

Prospekt  II Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji serii BA emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji

Aneks Nr 1 do Prospektu  II Programu Emisji Obligacji

Aneks Nr 2 do Prospektu II Programu Emisji Obligacji

Aneks Nr 3 do Prospektu II Programu Emisji Obligacji

PCC_Rokita OWE II Program

Aneks Nr 4 do Prospektu II Programu Emisji Obligacji

Aneks Nr 5 do Prospektu II Programu Emisji Obligacji

Informacja o ostatecznej ilości obligacji BA w Transzy Kaskadowej

Informacja o warunkach oferty obligacji serii BA w Transzy Kaskadowej

Aneks Nr 6 do Prospektu II Programu Emisji Obligacji

Informacja o skróceniu okresu przyjmowania zapisów

Informacja o warunkach oferty obligacji serii BA w Transzy Kaskadowej II transza

Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacje

Informacja o skróceniu okresu przyjmowania zapisów

Informacja o warunkach oferty obligacji serii BA w Transzy Kaskadowej III transza

Aneks Nr 7 do Prospektu II Programu Emisji Obligacji

Informacja o przesunięciu terminu przydziału

Informacja o skróceniu okresu przyjmowania zapisów

Informacja o warunkach oferty seria BA 4 transza

Aneks Nr 8 do Prospektu II Programu Emisji Obligacji

Informacja o przesunięciu terminu przydziału

Aneks Nr 9 do Prospektu II Programu Emisji Obligacji

Informacja o przesunięciu terminu przydziału

Informacja o skróceniu okresu przyjmowania zapisów IV transza

Aneks Nr 10 do Prospektu II Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji serii BB emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji

Aneks Nr 11 do Prospektu II Programu Emisji Obligacji

Prospekt I Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 1

Aneks nr 2

Aneks nr 3

Aneks nr 4

Aneks nr 5

Aneks nr 6

Aneks nr 7

Aneks nr 8

Aneks nr 9

Aneks nr 10

Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji serii AA

Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji serii AB

Komunikat aktualizujący nr 1 do SWEO serii AB

Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji serii AC

Aneks Nr 11

Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji serii AD

Aneks nr 12