Oś czasu

 • 1946

  Zakład przyjmuje nazwę Rokita.

  1946

  Pod koniec 1946 roku zostaje uruchomiona pierwsza historycznie instalacja produkcyjna  Pierwszym produktem był podchloryn sodu, a do jego produkcji wykorzystano pozostałe po II wojnie światowej zapasy chloru.

   
 • 1946

  Rozpoczęcie działalności produkcyjnej jako wydział w strukturach Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Organicznego (obecnie PCC Rokita).

   
 • 1957

  Uruchomionych zostaje kilka kluczowych dla zakładu instalacji. Są to m.in.: wytwórnia chloru, chlorobenzenu i dyspergatorów. Produkty te PCC Rokita wytwarza do dnia dzisiejszego.

   

   
 • 1967

  Rozpoczyna się produkcja pierwszych niejonowych środków powierzchniowo czynnych (etoksylatów), jako środków pomocniczych do zastosowań przemysłowych.

   
 • 1968-69

  Do użytku zostaje oddana Centralna Oczyszczalnia Ścieków, wytwórnia tlenku propylenu oraz nowa elektrociepłownia.

   
 • 1969

  Oddanie do użytkowania wytwórni tlenku propylenu, której roczna zdolność produkcyjna wynosiła początkowo 12 tys. ton. Wcześniej, potrzeby do produkcji propylen był importowany z zagranicy a następnie dostarczany z Płocka.

   
 • 1970-1980

  Dzięki gruntownej modernizacji  i regulacji procesów technologicznych , następuje zwiększanie mocy produkcyjnych instalacji etoksylacji. W efekcie  znacząco zwiększa się asortyment surfaktantów  do różnych zastosowań przemysłowych.

   
 • 1975

  Następuje rozruch wytwórni polieterów

  1975

  Spółka po raz kolejny zmienia swoją nazwę na Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego „Organika-Rokita”.

  .

   
 •  1989

  Następuje uruchomienie instalacji do produkcji anionowych środków powierzchniowo czynnych (siarczanowanych), na której do dziś produkowane są środki powierzchniowo czynne. Obecnie instalacja funkcjonuje w strukturze spółki PCC EXOL SA.

   
 • 1989

  Następuje uruchomienie instalacji do produkcji  anionowych środków powierzchniowo czynnych (siarczanowanych).

   
 • 1991

  W ramach spółki Zakłady Chemiczne „Rokita” SA rusza produkcja wyrobów chemii gospodarczej.

   
 • 1993

  Kontynuowanie działalności jako samodzielny podmiot pod nazwą Zakład Budowy Aparatury „Apakor-Rokita” Sp. z o.o. Spółka uzyskuje uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania, napraw i modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

   
 • 1995

  Powstaje spółka Autochem-Rokita jako oddzielna spółka, wyodrębniona z Zakładów Chemicznych „Rokita”

   
 • 1996

  Z Zakładów Chemicznych „Rokita” SA wydzielona zostaje spółka Zakład Chemii Gospodarczej i samochodowej „Kosmet-Rokita” Sp. z o.o.

   
 • 1996-2003

  Okres intensywnego pozyskiwania Klientów spoza Grupy PCC Rokita

   
 • 1997

  Z taśmy produkcyjnej zjeżdża pierwszy produkt stworzony pod szyldem marki własnej (private label).

   
 • 1999

  Następuje wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001.

   
 • 2002

  Zakłady Chemiczne „Rokita” pozyskują nowego inwestora strategicznego – niemiecką spółkę PCC SE.

   
 • 2002

  Zakłady Chemiczne „Rokita” pozyskują nowego inwestora strategicznego – niemiecką spółkę PCC SE.

   
 • 2004

  Następuje zmiana właściciela i nazwy firmy.  Powołana zostaje spółka PCC Autochem Sp. z o.o.

   
 • 2005

  Rozpoczęcie budowy myjnia autocystern i tankkontenerów.

   
 • 2005

  Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A. zmieniają nazwę na PCC Rokita S.A. Firma PCC SE zostaje jej większościowym inwestorem.

   
 • 2005

  Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A. zmieniają nazwę na PCC Rokita S.A. Firma PCC SE zostaje jej większościowym inwestorem.

   
 • 2006

  Uruchomienie myjni autocystern i takkontenerów

   
 • 2007

  Przyłączenie myjni do Polskiego Stowarzyszenia Myjni Cystern oraz nadanie uprawnień do wydawania certyfikatów ECD.

   
 • 2007-2013

  Modernizacja floty ciągników i cystern, rozwój portfolio usług i pozyskiwanie nowych Klientów.

   

   
 • 2008

  Powstaje nowa spółka – PCC EXOL S.A.

  2008

  Następuje oficjalne otwarcie drugiej  instalacji  siarczanowania, czterokrotnie zwiększającej zdolności produkcyjne anionowych środków powierzchniowo czynnych.

   
 • 2008

  Następuje wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001.

   
 • 2009

  Oddanie do użytku pierwszej instalacji wykonywanej w ramach Generalnego Wykonawstwa.

   
 • 2010

  Ma miejsce otwarcie nowoczesnej instalacji elektrolizy membranowej, najbardziej zaawansowanej technologicznie, przyjaznej dla środowiska i obniżającej koszty produkcji. Otwiera ona nowy rozdział w produkcji chloru i alkalii.

   
 • 2010

  Spółka zaczyna produkować własne opakowania

   
 • 2010

  Spółka dokonuje zakupu jednego z najnowocześniejszych w Polsce słupowysięgników spawalniczych firmy ESAB – służącego do zautomatyzowanego spawania, o zasięgu roboczym ramienia: wysokość 5m i długość 5m.

   
 • 2011

  Następuje zakończenie inwestycji rewitalizacji monochlorobenzenu oraz inwestycji budowy kwasu solnego.

   
 • Kwiecień 2011

  Zostaje zakończona inwestycja w budowę instalacji niejonowych środków powierzchniowo czynnych w Płocku. PCC EXOL rozpoczyna regularną produkcję etoksylatów w drugiej lokalizacji na terenie Polski.

  Maj 2011

  PCC EXOL oficjalnie otwiera instalację niejonowych środków powierzchniowo czynnych w Płocku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi firma  przekształca się w   nowoczesnego i liczącego się producenta,  który szybko staje się liderem w produkcji surfaktantów w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej.

  Październik 2011

  Z PCC Rokita SA  zostaje wyodrębniona część działalności odpowiedzialna za produkcję środków powierzchniowo czynnych i wniesiona aportem  do Spółki PCC EXOL.

   
 • 2011

  Spółka rozpoczyna ekspansję na rynki wschodnie – wraz z Kosmet Navigator i Navigator na Białorusi powstaje grupa kapitałowa.

   
 • 2011

  Spółka uzyskuje uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do wytwarzania, napraw i modernizacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

   
 • 2012

  PCC Rokita uruchomia czwartą linię produkcyjną polioli.

  Czerwiec 2012

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza prospekt emisyjny Programu Emisji Obligacji.

   
 • Kwiecień 2012

  PCC EXOL SA debiutuje na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych. Firma dołączyła do grona 435 spółek notowanych na głównym parkiecie, będąc jednocześnie 11 debiutantem giełdowym w 2012 roku.

  Grudzień 2012

  Powstaje Grupa Kapitałowa PCC EXOL. W obrębie  struktur Spółki zostaje powołana nowa jednostka handlowa PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketý  z siedzibą w Stambule (Turcja). Zadaniem tureckiej spółki zależnej  jest rozwijanie sprzedaży na terenie Turcji oraz krajów regionu MEA (Middle East and Africa).

   
 • 2012

  Rusza inwestycja, której celem jest podwojenie mocy produkcyjnych spółki.

  2012

  Spółka rozpoczyna działalność w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

   
 • 2013

  W struktury Spółki zostaje włączona amerykańska spółka PCC Chemax INC., która prowadzi działalność w obszarze surfaktantów specjalistycznych dla różnych gałęzi przemysłu (branża rafineryjno-wydobywcza, obróbka metalu, branża budowlana, włókiennictwo i wiele innych).

   
 • 2013

  Spółka zmienia nazwę na PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.

  2013

  PCC Consumer Products Kosmet debiutuje na rynku obligacji Catalyst GPW.

   
 • 2013

  Wprowadzenie do obrotu obligacji serii AB, AC, AD

   
 • 2014

  Debiut PCC Autochem na rynku Catalyst GPW  

  2014

  Rozpoczęcie realizacji projektu intermodalnego

   
 • 2014

  Spółka rozbudowuje i modernizuje wszystkie części zakładu produkcyjnego – w tym swój park maszynowy.

   
 • 2014

  Spółka uzyskuje uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2010/35/UE do wykonywania napraw i modernizacji cystern kolejowych i drogowych, bębnów i zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do transportu materiałów niebezpiecznych.

   
 • 2014

  PCC EXOL SA dołącza do grona sygnatariuszy UN Global Compact. Działanie tej organizacji  jest największą na świecie globalną inicjatywą na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju

   
 • Styczeń 2014

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza prospekt emisyjny II Programu Emisji Obligacji.

  Maj 2014

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza prospekt emisyjny akcyjny Spółki.

  Czerwiec 2014

  PCC Rokita SA debiutuje z akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

   
 • 2015

  Następuje dalszy rozwój Grupy Kapitałowej PCC EXOL. W jej struktury zostaje włączona firma  Tensis Sp. z o.o. Pozwala to m.in. na dywersyfikację portfolio produktowego, obejmującego specjalistyczne substancje i formulacje chemiczne dla wielu różnych gałęzi przemysłu.

   
 • Marzec 2015

  PCC Rokita zmienia technologię produkcji na instalacji elektrolizy na technologię membranową.

  Czerwiec 2015

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza prospekt emisyjny III Programu Emisji Obligacji.

   
 • 2015-2016

  Zostaje ukończona, zapoczątkowana w 2012 r., inwestycja modernizacji  zakładu produkcyjnego. Następuje podowojenie mocy produkcyjnych.

   
 • 2016

  Zakończenie inwestycji rozbudowy myjni autocystern i tankkontenerów oraz budowy zespołu warsztatowego, pozwalającego na obsługę zarówno samochodów ciężarowych jak i osobowych.

   

   
 • 2016

  Spółka wdraża system GMP, który określa obszary firmy wymagające nadzoru, dotyczące produkcji, kontroli jakości, higieny produkcji, składowania i transportu produktów kosmetycznych.

   
 • Czerwiec/Lipiec 2016

  Emisja pierwszych w historii obligacji Spółki i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym obligacji serii A1.

   
 • Marzec 2016

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza prospekt emisyjny IV Programu Emisji Obligacji.