Aktualności

Media o nas

1957

Uruchomionych zostaje kilka kluczowych dla zakładu instalacji. Są to m.in.: wytwórnia chloru, chlorobenzenu i dyspergatorów. Produkty te PCC Rokita wytwarza do dnia dzisiejszego.